Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2016 17:49

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Aristoil

ARISTOIL: "Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου του ελαιολάδου μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και  ελέγχου ποιότητας σχετικά με τις ευεργετικές για την  υγεία ιδιότητες του"

 

Περιγραφή Προγράμματος:

Η γεωγραφική ζώνη της Μεσογείου αποτελεί την κύρια περιοχή παραγωγής ελαιολάδου παγκοσμίως. Το 95% της παγκόσμιας παραγωγής προέρχεται από τη Μεσόγειο, όπου η Ελλάδα έχει δεσπόζουσα θέση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου να παράγει το 65% της εθνικής παραγωγής, Επίσης βασικές ελαιοπαραγωγικές περιοχές  της Μεσογείου  είναι η Ιταλία και κυρίως οι  περιφέρειες της Σικελίας, Καλαβρίας και Πούλιας και η Ισπανία με βασική ελαιοπαραγωγική Περιφέρεια την  Ανδαλουσία. Η Ισπανία αποτελεί την μεγαλύτερη χώρα ελαιοκαλλιέργειας παγκοσμίως.       

Η κύρια και κοινή πρόκληση για όλες τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες είναι πως η μέση τιμή του ελαιολάδου είναι χαμηλή σε σχέση με το κόστος παραγωγής και επίσης υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός με τις μη-Μεσογειακές ελαιοπαραγωγικές χώρες. Οι παραγωγοί της Μεσογείου πιέζονται είτε να μειώσουν το κόστος παραγωγής, είτε να αυξήσουν την αξία ή τη ζήτηση του ελαιολάδου στη διεθνή αγορά για να διατηρήσουν την βιωσιμότητα των ελαιοκαλλιεργειών και της ελαιοπαραγωγής.

Ο κύριος στόχος του ARISTOIL είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου του ελαιολάδου στη Μεσόγειο μέσα από την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και  ελέγχου ποιότητας οι οποίες οδηγούν σε παραγωγή ελαιολάδου με ενισχυμένες προστατευτικές ιδιότητες υγείας (σύμφωνα με τον κανονισμό 432/2012 της ΕΕ). Η ανάπτυξη α) ενός "cluster" Μεσογειακών ελαιοπαραγωγών και επιχειρήσεων σε συνδυασμό με την β) εξειδικευμένη εκπαίδευση για την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων ανίχνευσης φαινολικών συστατικών στο ελαιόλαδο, καθώς και γ) την υποστήριξη των ελαιοπαραγωγών μέσω ειδικών πιστοποιητικών προϊόντων,   αποτελούν το μείγμα αυτό που θα οδηγήσει επιτυχώς στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

  1. Ενίσχυση της παραγωγής καινοτόμων προϊόντων ελαιολάδου:

Κατά τη διάρκεια του έργου θα λάβει χώρα μία σύγκριση των υπαρχουσών μεθόδων ανάλυσης των συστατικών του ελαιολάδου και της βελτιστοποίησης των πιο σχετικών μεθόδων. Η βελτιστοποίηση των μεθόδων θα συνοδευτεί και από την ανάπτυξη ενός εύχρηστου εργαλείου που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους παραγωγούς για την ταχεία ανάλυση ελαιολάδου στο πεδίο ώστε να εντοπίζεται η σωστή στιγμή συλλογής για την επίτευξη του συνδυασμού βέλτιστης γεύσης και φαινολικών χαρακτηριστικών. Όλες οι σχετικές πληροφορίες θα απλοποιηθούν και θα παρέχονται στους παραγωγούς μέσα από ένα χρηστικό οδηγό παραγωγής ελαιολάδου.  

  1. Εκπαίδευση 3000 ελαιοπαραγωγών και ελαιοτριβείων:

Συνολικά 3000 ελαιοπαραγωγοί και κάτοχοι ελαιοτριβείων θα εκπαιδευτούν μέσα από την οργάνωση 72 εκπαιδευτικών σεμιναρίων κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Τα σεμινάρια και οι συναντήσεις κατάρτισης θα έχουν ως στόχο την ενημέρωση και κατάρτιση των ελαιοπαραγωγών για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και μεθόδων οι οποίες θα είναι στη διάθεση τους.

  1. Αύξηση της γνώσης των καταναλωτών:

Οι καταναλωτές θα ενημερωθούν για τις ευεργετικές προς την υγεία ιδιότητες των υψηλών σε φαινόλες ελαιολάδων σύμφωνα με τον κανονισμό 432/2012 της ΕΕ. Συνολικά 44 ενημερωτικές ημερίδες θα οργανωθούν στις συμμετέχουσες χώρες για την ενίσχυση της γνώσης και ενημέρωσης των φορέων και κυρίως των καταναλωτών. 

  1. Ανάπτυξη μίας πρότυπης διαδικασίας για την πιστοποίηση ελαιολάδου με "Ευεργετικές Ιδιότητες για την Υγεία":

Η αύξησης της ανταγωνιστικότητας του κλάδου του ελαιολάδου στη Μεσόγειο βρίσκεται στην διαμόρφωση μίας υψηλής ποιότητας γκάμας ελαιολάδου η οποία να τηρεί κάποια ελάχιστα πρότυπα. Η ανάπτυξη πρότυπων διαδικασιών για την πιστοποίηση και λειτουργία δύο κέντρων πιστοποίησης στην Ισπανία και την Ελλάδα που θα καλύπτουν τις ανάγκες όλης της Μεσογείου αναμένεται να προσφέρει μία ασφάλεια στον τελικό χρήστη σε σχέση με την ποιότητα του προϊόντος.    

  1. Ανάπτυξη ενός Μεσογειακού "Cluster" ελαιοπαραγωγών:

Η ανάπτυξη ενός Μεσογειακού "Cluster" ελαιοπαραγωγών  με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στοχεύει να διευκολύνει την δικτύωση και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Επίσης η δημιουργίας ενός e-hub θα υποστηρίξει την επικοινωνία και ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων. Μέσα από αυτό το κανάλι θα ανταλλάσσονται πληροφορίες σε σχέση με ευκαιρίες, εκθέσεις, σεμινάρια και άλλες ιδέες.   

 

Το έργο ARISTOIL συντονίζεται από τον ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΟΕΣ) ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ, με εταίρους από την Ελλάδα το ΕΚΠΑ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ – Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας – Καθηγητής κ. Προκόπης  Μαγιάτης και η Περιφέρεια Πελοποννήσου – ΠΕ Μεσσηνίας και συνεργαζόμενους φορείς ελιάς  ΠΡΩΤΥΠΑ ΦΥΤΩΡΙΑ ΕΛΙΑΣ ΚΩΣΤΕΛΕΝΟΣ, Αμερικάνικη  Γεωργική Σχολή και Πανελλήνια Ένωση Ελαιοτριβέων.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα, η βασική περιοχή εφαρμογής του έργου είναι η  Μεσσηνία με έμφαση τους Δήμους Καλαμάτας, Μεσσήνης και Οιχαλίας.  Στο σχεδιασμό του έργου λήφθηκε υπόψη η επέκταση του έργου με αντιπροσωπευτικές ομάδες ελαιοκαλλιεργητών  και αντίστοιχη δειγματοληψία:

1)      Aπό όλη την υπόλοιπη Μεσσηνία

2)      Από κάθε Νομό της Πελοποννήσου

3)      Από τους 25 Αγροτικούς Δήμους μέλη του Δικτύου ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ (Αντιπροσωπευτική Εθνική Κάλυψη)

4)      Από περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που πιθανόν δεν καλύπτονται από τα προηγούμενα.

Στο πεδίο εφαρμογής προβλέπεται:

-           Εκπαίδευση ελαιοκαλλιεργητών

-          Τριετής παρακολούθηση των καλλιεργειών

-          Χαρτογράφηση των περιοχών παραγωγής ελαιολάδου υψηλών προδιαγραφών

-          Σύγκριση ποικιλιών και κλώνων

-          Εκπαίδευση ελαιοτριβέων

-          Σύσταση ομάδας παραγωγών με παραγωγή ελαιολάδου , με ισχυρισμό υγείας.

-          Προδιαγραφές σύστασης πρότυπου κέντρου ελέγχου των φαινολικών χαρακτηριστικών  του ελαιολάδου με κοινά αποδεκτό πρωτόκολλο  και ευρωπαϊκή αναγνώριση.

Για την επίτευξη των στόχων του έργου η ελληνική ομάδα θα έχει στη διάθεσή της:

-          Φορητό ελαιοτριβείο

-          Εργαστήριο ανάλυσης των ελαιολάδων (Φαρμακευτική Σχολή Παν Αθηνών)

-          Infodays – Ενημερωτικές συναντήσεις με παραγωγούς, ημερίδες-Διαλέξεις, Προωθητικό υλικό

-          Συμμετοχή σε 4 εκθέσεις εντός Ελλάδας και συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού (Anuga FoodTec, κλπ)

-          Συνεργασία με φορείς που απασχολούνται με την καλλιέργεια της ελιάς (Κωστελένος, Αμερ. Γεωργική Σχολή, Πανελλήνια Ένωση Ελαιοτριβέων).

 

Απώτερος σκοπός του έργου είναι η ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών  του ελαιολάδου. Οι περιοχές όπου εφαρμόζεται το πιλοτικό πρόγραμμα,  θα τύχουν της δέουσας προβολής για την βελτίωση της τιμής του ελαιολάδου στον παραγωγό,  σε σχέση με το επίπεδο της υγειοπροστατευτικής αξίας του ελαιολάδου.

 

Εταιρικό Σχήμα:

 

Επικεφαλής Εταίρος

LP.   ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη, Ελλάδα/ Αττική

 

Εταίροι του Προγράμματος

PP1. Euro Mediterranean Center for the Sustainable Development, Italy/Sicilia

PP2. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα/ Aττική

PP3. Larnaca-Famagusta District Development Agency, Cyprus

PP4. Aristoleo - Cyprus

PP5. University of Split- Croatia /Jadranska

PP6. University of Cordoba- Spain/ Andalusia

PP7. Free Municipal Consortium of Ragusa, Italy/ Sicilia

PP8. Region of Peloponnese, Greece/Peloponnese

PP9. Kostelenos George Nurseries, Greece/ Attica (Associate Partner)

PP10. Oleocanthal Andalusian Society, Spain/ Andalusia

PP11. Puglia Region, Italy/ Puglia (Associate Partner)

PP12. Institute for Andriatic Crops and Karst Reclamation, Croatia /Jadranska (Associate Partner)

PP13. Association of Olive Growers Vela Luka, Croatia /Jadranska (Associate Partner)

PP14. Carcabuey Health Ventures, Spain/Andalusia (Associate Partner)

PP15. Panhellenic Union of Olive Mills, Greece/ Central Macedonia (Associate Partner)

PP16. American Farm School Post-Secondary Educational and Training Association, Greece/ Central Macedonia (Associate Partner)

 

 

Διαχειριστικές πληροφορίες

Διάρκεια: 29 - ΣΕΠ -2016 to 31 - ΑΥΓ- 2019

Άξονας Προτεραιότητας:

 Άξονας Προτεραιότητας 1: Προώθηση καινοτόμων διαδικασιών για την ανάπτυξη της έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης

Ειδικός Σκοπός Προγράμματος:

1.1 Αύξηση διασυνοριακών δραστηριοτήτων καινοτόμων δικτύων και cluster σε τομείς προτεραιότητας της Μεσογειακής περιοχής


Δείτε το πρόγραμμα εδώ

 

Περισσότερες Πληροφορίες:

Ιστοσελίδα Προγράμματος: TBA

Σελίδα Facebook: TBA

Λογαριασμός twitter προγράμματος: TBA
Τώρα το περιοδικό Εύφορη Γη έρχεται στο σπίτι, στο γραφείο σας ή στο κινητό σας!

Γίνετε συνδρομητής για την έντυπη έκδοση εδώ και για την online εδώ

Ακολουθήστε μας:

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας

Invalid Input

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

06/2022

Περισσότερο διαβασμένα