Κυριακή, 03 Ιουλίου 2016 12:18

Μέχρι τις 16 Ιουλίου οι αιτήσεις για την Αγροτική Εστία

Μέχρι το Σάββατο 16 Ιουλίου μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΟΓΑ στα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας έτους 2016. 

Τα προγράμματα έχουν να κάνουν με κοινωνικό τουρισμό, εκδρομές, βιβλία, θεατρικές παραστάσεις.

Η διαδικασία ξεκίνησε τη Δευτέρα 27 Ιουνίου και με δεδομένο το μικρό χρονικό διάστημα μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας, οι ενδιαφερόμενοι - δικαιούχοι των προγραμμάτων, θα πρέπει να σπεύσουν στα ΚΕΠ της περιοχής τους.

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διοίκησης του ΟΓΑ, δικαιούχοι των προγραμμάτων είναι:

1. Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του

Λογαριασμού Ανασφαλίστων Υπερηλίκων.

2. Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών που έχουν

εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση

καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης, κατά το

χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής για τα προγράμματα του ΛΑΕ.

3. Τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη (σύζυγοι - παιδιά) που διαθέτουν

βιβλιάριο υγείας ΟΓΑ με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά την

ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

4. Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής

τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα

παραπληγίας – τετραπληγίας ή πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο

Down, εγκεφαλική παράλυση. Οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι εξαιρούνται

της κλήρωσης και μπορούν να συνοδεύονται από μέλος της οικογένειάς

τους δικαιούχο του ΛΑΕ και εφόσον δεν υπάρχει μέλος της οικογένειας

δικαιούχος του ΛΑΕ, από τρίτο πρόσωπο - συνοδό. Στους συνοδούς

χορηγείται σχετικό δελτίο του ΛΑΕ, χωρίς κλήρωση, με την προϋπόθεση

ότι έχει δηλωθεί στην αίτηση συμμετοχής ως συνοδός).

Στο πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού συμμετέχουν ΜΟΝΟ οι συνταξιούχοι

εξαιρούνται όσοι λαμβάνουν ορφανική σύνταξη - και σε περίπτωση ζεύγους,

συμμετέχει μόνο ο/η συνταξιούχος σύζυγος και όχι ο/η ασφαλισμένος/η σύζυγος.

 

Δικαιολογητικά:

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι για την

υποβολή της αίτησης στα ΚΕΠ είναι τα εξής:

1. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου

Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του αιτούντος καθώς και των

προστατευομένων μελών του (π.χ. βιβλιάριο υγείας, βεβαίωση ΑΜΚΑ

κ.λπ.) ή ο Αριθμός Μητρώου (ΑΜ) ΟΓΑ (π.χ. ενημερωτικό σημείωμα

συντάξεων ή απόκομμα καταβολής εισφορών κ.λπ.).

2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

3. Στην περίπτωση συνταξιούχων του ΟΓΑ που πάσχουν από νοητική

αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, απαιτείται επιπλέον η

γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή η

απόφαση της υγειονομικής επιτροπής.

Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, πρέπει

απαραίτητα να προσκομιστεί εξουσιοδότηση, η οποία φέρει το γνήσιο της

υπογραφής του δικαιούχου θεωρημένη από οποιαδήποτε δημόσια αρχή

συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

 

Κλήρωση Δικαιούχων:

Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων και εφ' όσον ο αριθμός των αιτήσεων

συμμετοχής υπερβεί τον εγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων, θα ακολουθήσει

κλήρωση με ηλεκτρονική διαδικασία για την ανάδειξη των δικαιούχων που θα

συμμετάσχουν στα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας έτους 2016.

Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της κλήρωσης μέσω της

ιστοσελίδας του ΟΓΑ (www.oga.gr) ή μέσω των ΚΕΠ .

 

Παραλαβή Δελτίων:

Οι δικαιούχοι θα παραλαμβάνουν τα δελτία Κοινωνικού Τουρισμού, Ιαματικού

Τουρισμού, Εκδρομών και Θεάτρου από οποιοδήποτε ΚΕΠ της επικράτειας,

προσκομίζοντας αντίγραφο της αίτησης συμμετοχής και αστυνομική ταυτότητα.

Ειδικότερα για φέτος, οι δικαιούχοι των προγραμμάτων Κοινωνικού, Ιαματικού

Τουρισμού, Εκδρομών και Θεάτρου πρέπει να προσέλθουν από 23/7/2016 μέχρι

31/8/2016 σε οποιοδήποτε ΚΕΠ της χώρας για να παραλάβουν τα δελτία τους.

Μετά την ημερομηνία αυτή και ειδικότερα από 5/9/2016, τυχόν αδιάθετα δελτία

θα διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ, σε όλους τους

δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα αντίστοιχα προγράμματα του

ΛΑΕ έτους 2016 συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν

παρέλαβαν τα δελτία τους μέχρι τότε.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος Δωρεάν Παροχής βιβλίων θα απευθύνονται στα

συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία-εκδοτικούς οίκους και θα παραλαμβάνουν τα

βιβλία.

 

Τα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας για το έτος 2016 στα οποία

μπορούν να συμμετάσχουν οι δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΓΑ είναι:

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού περιλαμβάνει: 6ήμερες διακοπές

(5 διανυκτερεύσεις), σε συμβεβλημένα τουριστικά καταλύματα όλης της χώρας

(ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια/διαμερίσματα, u949 επιπλωμένες κατοικίες και

camping) και απευθύνεται σε 55.000 δικαιούχους (διάρκεια ισχύος από

23-7-2016 μέχρι 8-5-2017)

 

Φέτος, για πρώτη φορά, οι κοινωνικοί τουρίστες (δικαιούχοι) που θα

επιλέξουν προορισμούς στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και

Δωδεκανήσων, θα πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους χωρίς καμία

πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση διαμονής (μέχρι 5 διανυκτερεύσεις

χωρίς πρωινό).

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Το πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού περιλαμβάνει 6ήμερες διακοπές (5

διανυκτερεύσεις) και μέχρι 5 απλές λούσεις δωρεάν, σε εγκαταστάσεις

συμβεβλημένων υδροθεραπευτηρίων σε τουριστικά καταλύματα ή ιαματικών

πηγών της χώρας, για 4.000 συνταξιούχους (διάρκεια ισχύος για διαμονή σε

κατάλυμα από 23-7-2016 μέχρι 8-5-2017 και για την παροχή δωρεάν λούσεων

από 23-7-2016 μέχρι 31-12-2016.

 

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

To Εκδρομικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε 37.000 δικαιούχους και

περιλαμβάνει:

- 3ήμερες εκδρομές για 12.000 δικαιούχους, που θα είναι δωρεάν για τους

συμμετέχοντες, εφόσον το κόστος της εκδρομής που επιλέξουν δεν ξεπερνά την

αξία του Δελτίου που είναι 120 ευρώ.

- 1ήμερες εκδρομές για 25.000 δικαιούχους, που θα είναι δωρεάν για τους

συμμετέχοντες.

Οι εκδρομές διοργανώνονται από τουριστικά γραφεία συμβεβλημένα με τον

ΟΓΑ σε όλους τους νομούς της χώρας. (διάρκεια ισχύος από 23-7-2016 μέχρι

8-05-2017).

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Το Πρόγραμμα Δωρεάν Παροχής Βιβλίων απευθύνεται σε 175.000 δικαιούχους

οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν βιβλία συνολικής αξίας

μέχρι 20 ευρώ από συμβεβλημένα με τον ΟΓΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς

οίκους σε όλους τους νομούς της χώρας (διάρκεια ισχύος από 23-7-2016 μέχρι

31-12-2016).

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα Δωρεάν Δελτίων Θεάματος απευθύνεται σε 66.000 δικαιούχους

για μια πληθώρα θεατρικών παραστάσεων σε όλες τις μεγάλες πόλεις της

Ελλάδας, σε συμβεβλημένα θέατρα (διάρκεια ισχύος από 23-7-2016 μέχρι 31-

5-2017).


Τώρα το περιοδικό Εύφορη Γη έρχεται στο σπίτι, στο γραφείο σας ή στο κινητό σας!

Γίνετε συνδρομητής για την έντυπη έκδοση εδώ 

Ακολουθήστε μας:

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας

Invalid Input

ANTHOKOMIKH 2024

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

06/2022

Περισσότερο διαβασμένα