Δευτέρα, 01 Ιουνίου 2020 19:05

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Προκήρυξη του μεταπτυχιακού "Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση"

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Προκήρυξη του μεταπτυχιακού "Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση"

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, οργανώνει και λειτουργεί ξανά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Τεχνοοικονομικά
Συστήματα στη Διοίκηση».

Το πρόγραμμα, που λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, είναι 18μηνης διάρκειας και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στα «Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση».

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34, του ν. 4485/2017.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών σε θέματα που αφορούν τους επιμέρους κλάδους της Διοίκησης, καθώς και η εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να στελεχώσουν υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα και απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε τρία υποχρεωτικά μαθήματα και ενός επιλογής ανά εξάμηνο, καθώς και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το γ’ εξάμηνο.

Η διδασκαλία βασίζεται σε μικτό σύστημα μάθησης, συνδυάζοντας δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των συμμετεχόντων αλλά και την τήρηση των ισχυόντων κανόνων υγείας.

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 1.980€, τα οποία καταβάλλονται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις.

Το ΠΜΣ θα δεχθεί για την ερχόμενη περίοδο 30 φοιτητές και οι αιτήσεις των υποψηφίων γίνονται δεκτές από 25 Μαΐου έως 30 Ιουνίου 2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά προβλέπεται να έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι την έναρξη του Προγράμματος τον Οκτώβριο 2020. Σε αυτήν την περίπτωση οφείλουν να προσκομίσουν εγκαίρως τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι διατίθενται στον ιστότοπο: tms.teipel.gr

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή θα ταχυδρομούνται με την ένδειξη:

Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών Π.Μ.Σ. «Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση» (Αντικάλαμος Μεσσηνίας, Τ.Κ. 24100, τηλ. 2721045255, 2721045235).

DIEK ARKADIA 2

Τώρα το περιοδικό Εύφορη Γη έρχεται στο σπίτι, στο γραφείο σας ή στο κινητό σας!

Γίνετε συνδρομητής για την έντυπη έκδοση εδώ 

Ακολουθήστε μας:

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας

Invalid Input

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

06/2022