Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018 09:19

Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τις μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb

Του οικονομολόγου Κωνσταντίνου Παύλου Κρανιώτη

Καταρχήν βραχυχρόνια μίσθωση ορίζεται η μίσθωση ακινήτου που συνάπτεται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια μικρότερη του έτους και μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης ορίζεται το μητρώο που θα τηρείται στην Α.Α.Δ.Ε.. Η ανάρτηση των μισθωτηρίων πραγματοποιείται στις ψηφιακές ηλεκτρονικές πλατφόρμες από το Διαχειριστή του ακινήτου ο οποίος μπορεί να είναι είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα που αναλαμβάνει τη διαδικασία ανάρτησης του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση.

Αυτά τα οποία ισχύουν μέχρι στιγμής είναι να μην επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των δύο ακινήτων ανά Α.Φ.Μ. δικαιούχου εισοδήματος και η μίσθωση του ακινήτου να μην υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Εξαίρεση αποτελούν τα νησιά κάτω των 10.000 κατοίκων στα οποία η μίσθωση θα περιορίζεται στις 60 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Υπέρβαση των χρονικών ορίων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στην περίπτωση που το συνολικό εισόδημα από την εκμίσθωση των ακινήτων δε ξεπερνά τις 12.000,00€ κατά το φορολογικό έτος.

Βασική πάντα προϋπόθεση είναι τα ακίνητα να εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής των κλινοσκεπασμάτων.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Εφόσον οι διαχειριστές ακινήτων διαθέτουν ειδικό σήμα λειτουργίας δεν υποχρεούται να εγγραφούν στο Μητρώο Ακίνητων βραχυχρόνια Διαμονής αλλά θα πρέπει να αναγράφουν πάντα σε εμφανές σημείο το Ε.Σ.Λ. κατά την ανάρτηση του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Όσον αφορά την καταχώρηση της δήλωσης βραχυχρόνιας μίσθωσης θα πρέπει να υποβάλλεται στην Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την αναχώρηση του μισθωτή.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης βραχυχρόνιας μίσθωσης Διαμονής επιβάλλεται στον διαχειριστή πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος όπως αυτό εμφανίζεται κατά την ημέρα που πραγματοποιείται ο έλεγχος. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 100,00€.

Σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων του Διαχειριστή έχουμε πρώτο πρόστιμο ίσο με 5.000,00€ και υποχρεούται σε 15 ημερολογιακές μέρες να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης. Σε περίπτωση δεύτερης παραβίασης εντός του ίδιου φορολογικού έτους το πρόστιμο φτάνει τα 10.000,00€ και σε κάθε επόμενη παράβαση τα 20.000,00€.

Τα πλεονεκτήματα τώρα που έχει κάποιος από την εκμετάλλευση της μίσθωσης ακινήτων μέσω του AIRBNB είναι ότι δεν υπάρχει υποχρέωση απόκτηση σήματος ΕΟΤ, δεν είναι υποχρεωμένος να τηρεί βιβλία απλογραφικά ή διπλογραφικά, απαλλάσσεται το εισόδημα από το ΦΠΑ και φορολογείται με την κλίμακα εισοδήματος των ακινήτων:

0-12.000 15%

12.001-35.000 35%

35.001 45%

Τα βασικότερα μειονεκτήματα είναι εκτός από τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς που αναφέραμε πιο πάνω : το ότι δηλαδή δεν μπορεί να προσφέρει επιπλέον παροχές, οι περιορισμοί για τις ημερολογιακές μέρες μίσθωσης καθώς και το γεγονός ότι δεν έχει το δικαίωμα να εκπέσει κάποιες δαπάνες οι οποίες αφορούν το ακίνητο.

Βέβαια εάν πρόκειται για υπεκμίσθωση για να προσδιοριστεί το συνολικό φορολογητέο εισόδημα από τη βραχυχρόνια μίσθωση αφαιρείται το ποσό που έχει καταβληθεί για την υπεκμίσθωση.

Σε περίπτωση που παρέχονται οποιασδήποτε άλλες υπηρεσίες το εισόδημα αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται με βάσει τις διατάξει του άρθρου 21 του Κώδικα φορολογίας εισοδήματος του Ν.4172/2013.

0-20.000 22%

20.0001-30.000 29%

30.001-40.000 37%

40.001 - 45%

Πλέον τέλος επιτηδεύματος

Πλέον εισφορά αλληλεγγύης για ποσό των 12.000 και άνω

Η αναμενόμενη εγκύκλιος για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων θα τεθεί σε εφαρμογή από τη στιγμή της δημοσίευση της στο ΦΕΚ και το πιο πιθανό είναι να υπάρξουν και αλλαγές στο (Ε1) δήλωση φορολογίας εισοδήματος όπου και θα εισάγουν οι υπόχρεοι το εισόδημα από τις μισθώσεις μέσω AIRBNB.

Βέβαια οι βραχυχρόνιες μισθώσεις από την μία αποτελούν πηγή εισοδήματος για κάποιους από την άλλη πλήττουν επαγγελματίες όπου έχουν επενδύσει για τα τουριστικά τους καταλύματα, για αυτό και υπάρχει μεγάλη αντίδραση από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο.

Τώρα το περιοδικό Εύφορη Γη έρχεται στο σπίτι, στο γραφείο σας ή στο κινητό σας!

Γίνετε συνδρομητής για την έντυπη έκδοση εδώ και για την online εδώ

Ακολουθήστε μας:

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας

Invalid Input

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

04/2021

Περισσότερο διαβασμένα