Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021 13:11

Ο κρίσιμος ρόλος της εφοδιαστικής αλυσίδας στον αγροδιατροφικό τομέα

 

Οι προκλήσεις και οι προοπτικές της εφοδιαστικής αλυσίδας των αγροδιατροφικών προϊόντων στην Ελλάδα καθώς και τα αποτελέσματα σχετικής μελέτης που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, αποτέλεσαν το θέμα της ειδικής διαδικτυακής ημερίδας που διοργάνωσε ο Οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά». Θεσμικοί εκπρόσωποι και εμπειρογνώμονες από κορυφαία ιδρύματα και οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού αναφέρθηκαν εκτενώς στο επίπεδο ανάπτυξης του τομέα στη χώρα αλλά και στις δυνατότητες ανασυγκρότησής του μέσα από συγκεκριμένες δράσεις.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη μελέτη χρηματοδοτήθηκε από τον οργανισμό «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά», μέσω της ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και  Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Ινστιτούτο Λιμενικής Κατάρτισης «Εξάντας» και το Center for Advanced Infrastructure and Transportation (Κέντρο Προηγμένων Υποδομών και Μεταφορών) του Πανεπιστημίου Rutgers των Η.Π.Α.

Η κα Έφη Λαζαρίδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Οργανισμού «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» στην παρέμβασή της εστίασε στη δομή και τη λειτουργία του κλάδου των agrologistics, ως έναν από τους βασικότερους άξονες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων. Συγκεκριμένα επεσήμανε ότι «Η ανάγκη για βιωσιμότητα των συστημάτων τροφίμων, οι υποχρεώσεις τήρησης προδιαγραφών υγιεινής και πιστοποίησης, η ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, η απαίτηση για διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών και της επισιτιστικής ασφάλειας, απαιτούν την άμεση αναδιοργάνωση των Agrologistics στην χώρα μας και την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων προς αυτή την κατεύθυνση. O εκσυγχρονισμός της εφοδιαστικής αλυσίδας της αγροδιατροφής αποτελεί μονόδρομο και σε αυτό το πλαίσιο η μελέτη ανάδειξε αφενός την κρισιμότητα συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και αφετέρου την ανάγκη εκπόνησης ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου agrologistics που θα συντονίσει όλους τους κρίκους της αλυσίδας. Στο πλαίσιο ανάπτυξης ανταγωνιστικότητας των ελληνικών αγροδιατροφικών επιχειρήσεων, καταλυτικός διαφαίνεται ο ρόλος που μπορεί να παίξει η δημιουργία ενός 360ο κέντρου Agrologistics ή ενός διασυνδεδεμένου δικτύου αντίστοιχων μικρότερων κέντρων».

Ο οργανισμός Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, θα αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την στήριξη του κλάδου των Agrologistics, καθώς ήδη σχεδιάζεται πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης για στελέχη του χώρου το οποίο θα τους παρέχει τις ήπιες και τεχνικές δεξιότητες που όπως ανέδειξε η μελέτη, αναζητά η αγορά. Επιπλέον, μέσα από τον διαγωνισμό τεχνολογικής καινοτομίας Trophy – Τροφή Challenge που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2021, θα δοθεί η ευκαιρία σε νεοφυείς επιχειρήσεις να προτείνουν λύσεις που θα επιταχύνουν τον εκσυγχρονισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας αγροδιατροφικών προϊόντων.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης απηύθυνε χαιρετισμό ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός, ο οποίος σημείωσε ότι «η Ελλάδα διαθέτει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για ολοκληρωμένη ανάπτυξη υποδομών στο χώρο των Agrologistics με ευρωπαϊκό και διεθνή προσανατολισμό.  Μέσω της ανάπτυξης τέτοιων υποδομών δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας, γόνιμων συνεργασιών και επιμερισμού του κόστους των υποδομών».

Ο Αναπληρωτής Αρχηγός Αποστολής της Αμερικανής Πρεσβείας στην Ελλάδα David Burger ανέφερε «Η Αμερικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα είναι υπερήφανη για τη συνεργασία της με τη "Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά," καθώς και με άλλα ελληνικά προγράμματα στον τομέα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Είμαι βέβαιος ότι η ανάπτυξη του τομέα agrologistics στην Ελλάδα θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και για τις δύο χώρες μας, ενώ θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη και τις εξαγωγές των μοναδικών αγροδιατροφικών προϊόντων της Ελλάδας και θα βοηθήσει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας».

Η Δρ. Μαρία Μποϊλέ, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Διευθύντρια Έρευνας στο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών ΕΚΕΤΑ, αναλύοντας τα ευρήματα της μελέτης σχετικά κατέδειξε την αναντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων και της ζήτησης στην αγορά. Επεσήμανε τις αναδυόμενες τάσεις που αναμένεται να αναδείξουν νέες ειδικότητες στον κλάδο των agrologistics μέχρι το 2030 και ανέφερε ότι «αυτές περιλαμβάνουν την αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών, την εκτεταμένη χρήση των δικτύων blockchain, τα σύγχρονα συστήματα παρακολούθησης και εντοπισμού καθώς και πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης για την μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής».

Εν συνεχεία Νικόλαος Ροδόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της OnLine Data & YES Advisory και Μέλος Γενικού Συμβουλίου ΣΕΒ, ανέλυσε στοιχεία της μελέτης σχετικά με την εξωστρέφεια των αγροδιατροφικού κλάδου αναδεικνύοντας «τη δυνατότητα διασύνδεσης της αγροτοδιατροφικής αλυσίδας με τον τουρισμό ως το πιο σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας». Όπως ανέφερε «η ανάπτυξη του κλάδου μπορεί να επιφέρει σημαντικά οφέλη όπως η εξασφάλιση της βέλτιστης ποιότητας και επαρκούς ποσότητας για διείσδυση σε νέες αγορές».

Τέλος, ο Δρ. Σωτήριος Θεοφάνης, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Λιμενικής Κατάρτισης ΕΞΑΝΤΑΣ και Καθηγητής στο CITY College, York University Europe Campus μιλώντας για θέματα στρατηγικής των εγκαταστάσεων εφοδιαστικής αλυσίδας, ανέλυσε τα συμπεράσματα της μελέτης μεταξύ των οποίων είναι  ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει η τεχνολογία στη λήψη των αποφάσεων και στην παρακολούθηση της αλυσίδας. Ακόμη ανέφερε ότι «είναι απαραίτητο να γίνουν ουσιαστικές αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία της αγοράς προκειμένου να λυθούν χρόνια προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας αγροτικών προϊόντων».

Οι διεθνείς εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν στην ημερίδα, Δρ. Clemen Gehlhar, Agricultural Project Manager Δρ. Clemen Gehlhar, Agricultural Project Manager στο Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ / Διεθνείς Υπηρεσίες Γεωργίας και ο Δρ. Ali Maher, Διευθυντής του Κέντρου Προηγμένων Υποδομών και Μεταφορών (CAIT) του Πανεπιστημίου Rutgers, αναφέρθηκαν στις αναδυόμενες τάσεις παγκοσμίως στον κλάδο των Agrologistics και τις δυνατότητες εφαρμογής τους στην Ελλάδα.

Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης, ο Executive Dean Emeritus, University Distinguished Professor - Ecology Evolution, and Natural Resources, του Rutgers University, Δρ. Robert Goodman, ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Τραπεζικής, της Τράπεζας Πειραιώς, Άλκης Αλεξάνδρου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Πυραμίς Μεταλλουργία Α.Ε., και Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Νίκος Μπακατσέλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της BASF Ελλάς και Αντιπρόεδρος του Ελληνο-Γερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Βασίλης Γούναρης και ο Πρόεδρος της Εγνατίας Οδού, μέλος ΔΣ της Κωνσταντόπουλος Α.Ε. «Olymp» και Πρόεδρος του ΣΕΒΕ – Συνδέσμου Εξαγωγέων Γιώργος Κωνσταντόπουλος.

Δείτε ολόκληρη της εκδήλωση εδώ.

Δείτε αναλυτικά τα συμπεράσματα της μελέτης εδώ.

Τώρα το περιοδικό Εύφορη Γη έρχεται στο σπίτι, στο γραφείο σας ή στο κινητό σας!

Γίνετε συνδρομητής για την έντυπη έκδοση εδώ και για την online εδώ

Ακολουθήστε μας:

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας

Invalid Input

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

06/2022

Περισσότερο διαβασμένα