Τρίτη, 21 Απριλίου 2020 12:38

Νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2020

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας ενημερώνει τους αμπελοκαλλιεργητές, ότι για το έτος 2020 θα χορηγηθούν άδειες νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, που αντιστοιχούν στο 1% του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της χώρας σύμφωνα με την απογραφή που αναφέρεται στις φυτεμένες εκτάσεις την 31η Ιουλίου 2019.


Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΑΑΤ, αίτηση-υπεύθυνη δήλωση μέχρι 10 Μαίου 2020 . Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σε αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας. Σε περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας η αίτηση είναι επιλέξιμη αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.

Στην αίτηση- υπεύθυνη δήλωση δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα) και οι συντεταγμένες των κορυφών κάθε αγροτεμαχίου για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια , καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής. Επιπλέον απαιτείται η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών ιδιοκτησίας

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
Για να είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις θα πρέπει ο αιτών να διαθέτει αγροτεμάχιο/α ιδιόκτητα ή ενοικιασμένα μεγαλύτερα από ένα στρέμμα τουλάχιστον ίσης έκτασης με την έκταση που αιτείται. 2. Η αιτούμενη έκταση για άδεια νέας φύτευσης δύναται να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια και 3. ως ελάχιστη αιτούμενη έκταση ανά αγροτεμάχιο ορίζεται το ένα (1) στρέμμα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Α. Παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι)
Β. Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος
Γ. Εκτάσεις πού αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς.
Δ. Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στo πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων .
Ε. Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα : 2721361238 Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας και 2723022151 Γραφείο Αγροτικής Οικ/μίας& Κτην/κης Πύλου

Τώρα το περιοδικό Εύφορη Γη έρχεται στο σπίτι, στο γραφείο σας ή στο κινητό σας!

Γίνετε συνδρομητής για την έντυπη έκδοση εδώ και για την online εδώ

Ακολουθήστε μας:

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας

Invalid Input

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

06/2022

Περισσότερο διαβασμένα