Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017 13:59

Έκδοση αδειών για βιντζότρατες

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2018 θα γίνεται η έκδοση αδειών για το αλιευτικό εργαλείο βιντζότρατα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι αλιευτικές άδειες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της εφαρμογής του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων (ΕΠΣΑΔ), με βάση το εγκεκριμένο από την Ε. Επιτροπή διαχειριστικό σχέδιο, για τους τρεις (3) πρώτους μήνες του 2018, ώστε να κλείσει ο πρώτος κύκλος παρακολούθησης του διαχειριστικού σχεδίου.

Αμέσως μετά, και με βάση την επιστημονική τεκμηρίωση που θα προκύψει από το ΕΠΣΑΔ, θα επανεξεταστεί το διαχειριστικό σχέδιο και ανάλογα με τα επιστημονικά στοιχεία που θα προκύψουν, θα κριθεί εάν χρειάζεται να εφαρμοστούν νέα διαχειριστικά μέτρα ή ακόμα και η κατάργηση του εργαλείου.