Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020 16:42

Σύμβαση διαχείρισης απορριμμάτων

Στην ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης της αριθµ. 238/2018 σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., προχώρησαν τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020, τα δύο συμβαλλόμενα μέλη.

Πρόκειται επί της ουσίας για επέκταση ενός έτους της Σύμβασης που ίσχυε μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την δυνατότητα που δινόταν με με ανάλογη αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Η παράταση της Σύμβασης κρίθηκε αναγκαία, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί η λύση της διαχείρισης των απορριμμάτων σε Περιφερειακό Επίπεδο και εξαιτίας του γεγονότος ότι η ανάδοχος εταιρεία «ΗΛΕΚΤΩΡ» συνεχίζει την καλή πρακτική της, εκπληρώνοντας τις προβλεπόμενες συμβατικές της υποχρεώσεις και αυτή τη στιγμή αποτελεί τη μόνη ενδεδειγμένη λύση διαχείρισης των σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας.

Υπενθυμίζεται ότι το κόστος παραμένει στα 57,10 ευρώ/τόνο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

01/2020

Περισσότερο διαβασμένα