Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017 08:50

Μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για τη Βιολογική Γεωργία

Μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου έχουν περιθώριο να υποβάλλουν την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας. Η πρόσκληση αφορά στο Μέτρο 11 “Βιολογικές Καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 43 εκ. ευρώ.

Στις Δράσεις του Μέτρου 11 που προκηρύσσονται, περιλαμβάνονται:

Α. Υπομέτρο 11.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους.

Δράση 11.1.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία.

Δράση 11.1.2 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία.

Β. Υπομέτρο 11.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους.

Δράση 11.2.1 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία.

Δράση 11.2.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία. Στόχος του Μέτρου είναι να προσφέρει δημόσια αγαθά που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην αειφορική διαχείρισή του και στην καλή διαβίωση των ζώων.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε τετρακόσια σαράντα τρία εκατομμύρια (443.000.000) ευρώ, το οποίο κατανέμεται ενδεικτικά στα 2 Υπομέτρα ως εξής:

Α. Υπομέτρο 11.1 : Εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ.

Δράση 11.1.1: Εξήντα έξι εκατομμύρια (66.000.000) ευρώ.

Δράση 11.1.2: Τριάντα τέσσερα εκατομμύρια (34.000.000) ευρώ.

Β. Υπομέτρο 11.2 : τριακόσια σαράντα τρία εκατομμύρια (343.000.000) ευρώ.

Δράση 11.2.1: εκατόν ογδόντα τρία εκατομμύρια (183.000.000) ευρώ.

Δράση 11.2.2: εκατόν εξήντα εκατομμύρια (160.000.000) ευρώ.

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 104/7056/21-1-2015 (ΦΕΚ 147/Β’/22-1-2015) Υπουργικής απόφασης και οι οποίοι υπέβαλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2016.Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 24-01-2017 έως 22-02-2017.Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στις προκυρησσόμενες δράσεις του Μέτρου 11, υποβάλλουν προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του ΥΠΑΑΤ-Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας Βιολογικής παραγωγής και Γεωργαφικών Ενδείξεων, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/Organics16Registration και η επεξεργασία των αιτήσεων, στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/Organics16.

Λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους, προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που διέπουν το μέτρο περιγράφονται στην υπ` αριθμ. 130/5917/18-01-2017 (ΑΔΑ: 7ΑΖΚ4653ΠΓ-ΔΝΦ) Πρόσκληση του ΥΠΑΑΤ καθώς και στην υπ` αριθμ. 2848/145689/2016-ΦΕΚ 4310Β/2016 (ΑΔΑ:ΩΛΩΖ4653ΠΓ-751) Υ.Α. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα παραπάνω έγγραφα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του τοπικού Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Μεσσηνίας (ΚΕΠΠΥΕΛ) για την υπ` αριθμ. 130/5917/18-01-2017 (ΑΔΑ: 7ΑΖΚ4653ΠΓ-ΔΝΦ) πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οποία επισημαίνεται πως για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση και πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων του ΥΠ.Α.Α.Τ, στο ΚΕΠΠΥΕΛ, και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).Τώρα το περιοδικό Εύφορη Γη έρχεται στο σπίτι, στο γραφείο σας ή στο κινητό σας!

Γίνετε συνδρομητής για την έντυπη έκδοση εδώ και για την online εδώ

Ακολουθήστε μας:

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας

Invalid Input

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

06/2022

Περισσότερο διαβασμένα