Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018 23:33

Οι γυναίκες - στελέχη επιχειρήσεων είναι καλά προετοιμασμένες για τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής

Οι γυναίκες-στελέχη επιχειρήσεων είναι καλά προετοιμασμένες για τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, ενώ στην πλειοψηφία τους (77%) θεωρούν τις αλλαγές (disruption) περισσότερο ευκαιρία παρά απειλή, σύμφωνα με την πρώτη διεθνή έκθεση της KPMG με τίτλο Global Female Leaders (GFLs).

Οι μισές GFLs (51%) πιστεύουν ότι η εταιρεία τους έχει ενεργό ρόλο στις αλλαγές που πραγματοποιούνται στον κλάδο. Το εύρημα αυτό είναι ενδεικτικό, μεταξύ άλλων, της μεγάλης αντίθεσης με πρόσφατη μελέτη της KPMG «Global CEO Outlook», όπου μόνο το 15% των ερωτηθέντων ήταν γυναίκες.

Διαφορές παρατηρούνται, όμως, και με την πλειονότητα των GFLs (77%), οι οποίες εμφανίζονται αρκετά σίγουρες για τις αναπτυξιακές προοπτικές της εταιρείες τους, έναντι των ανδρών ομόλογών τους, οι οποίοι είναι σίγουροι σε ποσοστό 90%!

Σύμφωνα με την έκθεση, ποσοστό 93% διαπιστώνουν ανάγκη βελτίωσης των διαδικασιών καινοτομίας και της υλοποίησής αυτής την επόμενη τριετία. Ποσοστό 77% θα αυξήσει τη χρήση των προγνωστικών μοντέλων/αναλύσεων δεδομένων.

Ποσοστό 58% έχουν λάβει στρατηγικές αποφάσεις με βάση τα δεδομένα, αντί να τα παραβλέπουν χάριν της διαίσθησης, την τελευταία τριετία ενώ ποσοστό 48% νιώθουν εξοικειωμένες με τις νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), η τεχνολογία blockchain, η μεικτή πραγματικότητα και οι τρισδιάστατες εκτυπώσεις.

Μόνο το 21% των GFLs πιστεύουν ότι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τους έχει μη ρεαλιστικές προσδοκίες όσον αφορά στην απόδοση επενδύσεων από έργα ψηφιακού μετασχηματισμού. Αντίστοιχα, αυτό το πιστεύει το 55% των συμμετεχόντων στη μελέτη CEO Outlook.

Επίσης, ποσοστό 73% των GFLs αναμένουν αύξηση του κύκλου εργασιών άνω του 2%, ενώ το 17% αναμένει ανάπτυξη κάτω από 2%. Αντίστοιχα, περισσότεροι από τους μισούς άντρες CEO (55%) δεν αναμένουν ανάπτυξη κύκλου εργασιών άνω του 2%.

Όσον αφορά στις στρατηγικές ανάπτυξης, οι GFLs επικεντρώνονται στην οργανική ανάπτυξη, με το 45% να θεωρεί πως αποτελεί την καλύτερη στρατηγική ανάπτυξης. Στη μελέτη CEO Outlook, αντιθέτως, μόνο το 28% προτάσσει την οργανική ανάπτυξη, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό (33%) επικεντρώνεται στις στρατηγικές συμμαχίες.

Αυτά τα αποτελέσματα συνάδουν με τις προσδοκίες για αύξηση του δυναμικού, με το 33% των GFLs να αναμένουν αύξηση τουλάχιστον 6%, σε σύγκριση με 37% των αντρών ομολόγων τους.

Ωστόσο, οι GFLs είναι περισσότερο επιφυλακτικές σχετικά με την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στο δυναμικό, καθώς μόλις το 47% υποστηρίζει ότι θα δημιουργήσει περισσότερες θέσεις από αυτές που θα καταργήσει. Το αντίστοιχο ποσοστό στους άντρες CEO ήταν 62%.

Οι GFLs είναι ευέλικτες και γνωρίζουν τα δυνατά τους σημεία. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζουν να πιστεύουν ότι χρειάζεται αλλαγή της νοοτροπίας προκειμένου να προωθηθεί η ισότητα των φύλων.

Μόνο το 28% βλέπουν το επόμενο βήμα της σταδιοδρομίας τους στην υφιστάμενη εταιρεία. Επίσης, οι 8 στις 10 (83%) θεωρούν τα προγράμματα ενίσχυσης των γυναικών ως έναν καλό τρόπο για προώθηση περισσότερων γυναικών σε ηγετικές θέσεις. Στην ερώτηση πού αποδίδουν την επιτυχία τους, πάντως, κατατάσσουν την ποσόστωση υπέρ των γυναικών στην τελευταία θέση (4%).

Ως τους δύο σημαντικότερους παράγοντες της προσωπικής τους επιτυχίας αναφέρουν τα ισχυρά προσωπικά δίκτυα και την καλή επικοινωνία.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Τώρα το περιοδικό Εύφορη Γη έρχεται στο σπίτι, στο γραφείο σας ή στο κινητό σας!

Γίνετε συνδρομητής για την έντυπη έκδοση εδώ και για την online εδώ

Ακολουθήστε μας:

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας

Invalid Input

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

06/2022

Περισσότερο διαβασμένα