Σάββατο, 07 Οκτωβρίου 2017 08:35

Όροι διαγωνισμού

Διαβάστε αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό.

1) Η εταιρεία ΕΥΦΟΡΗ ΓΗ - K. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ, με έδρα την Πιπερίτσα Μεσσηνίας, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό.

2) Η διοργανώτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα να μεταβάλει κατά την κρίση της τη διάρκεια του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωση στον παρόντα δικτυακό τόπο.

3) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα. Στον διαγωνισμό απαγορεύεται να λάβουν μέρος οι εργαζόμενοι στη διοργανώτρια εταιρεία, στην εταιρεία που προσφέρει το δώρο (χορηγός), καθώς και οι συγγενείς αυτών α΄ και β΄ βαθμού.

4) Τα δώρα είναι προσωπικά, δε μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, ούτε με άλλα δώρα.

5) Οι νικητές των δώρων, καθώς και οι επιλαχόντες αυτών θα αναδειχθούν με κλήρωση.

6) Ο νικητές θα ανακοινώνονται στη σελίδα μας στο Facebook και στην ιστοσελίδα μας.

7) Για τις λεπτομέρειες παραλαβής των δώρων τους οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα στο Facebook. Κατά την ενημέρωση θα εξακριβώνονται τα στοιχεία των νικητών, θα κατοχυρώνεται το δώρο και θα προσδιορίζεται η ημερομηνία παραλαβής των δώρων.

8) Τα δώρα θα παραλαμβάνονται από τους δικαιούχους με την επίδειξη επικυρωμένου φωτοαντίγραφου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου στον τόπο τον οποίο θα υποδείξει η διοργανώτρια.

9) Σε περίπτωση που οι νικητές από τη στιγμή που ενημερωθούν, αρνηθούν το δώρο τους ή αδρανήσουν όσο αφορά στην παραλαβή τους μέχρι και 7 ημέρες τότε το δώρο δίνεται στον πρώτο κατά σειρά επιλαχόντα κ.ο.κ.. Σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής, το δώρο ακυρώνεται και οι εταιρίες απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη.

10) Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παιχνιδιού/διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης ή αντίστοιχης κατά την κρίση της αξίας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά τη δίκαιη κρίση της απέναντι στους διαγωνιζομένους καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή και να ματαιώσει τον διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί, ή και να διακοπεί προσωρινά, ή και να ματαιωθεί οριστικά, λόγω προβλημάτων του διαδικτύου, ή του τηλεπικοινωνιακού συστήματος, πράγμα για το οποίο η διοργανώτρια εταιρία δεν έχει ευθύνη, εφόσον θα πρόκειται για γεγονός που βρίσκεται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου της. Η διοργανώτρια εταιρεία θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οιουδήποτε θέματος ανακύψει σε σχέση με τον ως άνω διαγωνισμό.

11) Η διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ελαττώματα των δώρων ή για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί από τη χρήση των δώρων του διαγωνισμού.

12) Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει συμμετοχές ενδιαφερόμενων στο διαγωνισμό, μεταξύ άλλων και σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, προσβάλλουν την εικόνα της διοργανώτριας εταιρείας ή/και του χορηγού, τα ήθη και έθιμα γενικότερα κ.λ.π.

13) Η συμμετοχή στον διαγωνισμό, σημαίνει και την αυτόματη συναίνεση, έγκριση και εκχώρηση τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων των συμμετεχόντων για σκοπούς του διαγωνισμού. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει και να χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμς και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την πραγματοποίηση των επάθλων του διαγωνισμού εφόσον πρόκειται μόνο για διαφημιστικό σκοπό του συγκεκριμένου διαγωνισμού.

14) Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και των κανονισμών του παιχνιδιού και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της διοργανώτριας εταιρείας και του χορηγού. Επίσης, η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη αποδοχή της απόλυτης εξουσίας της διοργανώτριας εταιρείας να καθορίζει τα αποτελέσματα και να εξάγει τους νικητές. Οι σχετικές αποφάσεις είναι οριστικές και δεν ανακαλούνται, ούτε αναθεωρούνται.

Τώρα το περιοδικό Εύφορη Γη έρχεται στο σπίτι, στο γραφείο σας ή στο κινητό σας!

Γίνετε συνδρομητής για την έντυπη έκδοση εδώ και για την online εδώ

Ακολουθήστε μας:

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας

Invalid Input

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

06/2022

Περισσότερο διαβασμένα