Κυριακή, 14 Απριλίου 2019 10:21

Εντατικοποίηση ελέγχων στην αγορά κατά την πασχαλινή περίοδο

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η προστασία του καταναλωτικού κοινού κατά την πασχαλινή περίοδο.

Σύμφωνα με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να προβαίνουν σε ελέγχους αναφορικά με την τήρηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που
διέπει τη λειτουργία της αγοράς και συγκεκριμένα:
Οι αρμόδιες υπηρεσίες κατά την πασχαλινή περίοδο πρέπει να έχουν αυξημένη ελεγκτική δραστηριότητα σε σημεία διακίνησης και εμπορίας κάθε είδους αγαθών, ιδίως τροφίμων (καταστήματα, λαϊκές αγορές-υπαίθριο εμπόριο, κεντρικές και τοπικές αγορές κ.λ.π.), καθώς και σε επίκαιρα σημεία του εθνικού, επαρχιακού και αστικού δικτύου, λιμάνια κ.λ.π. είτε αυτοτελώς, είτε με συναρμόδιες Υπηρεσίες (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΣΔΟΕ, Υπουργείο Υγείας, κ.α.) και στα πλαίσια συντονισμένων δράσεων με πρωτοβουλία του ΣΥ.Κ.Ε.Α.A.Π.
Ειδικότερα, οι έλεγχοι θα πρέπει να εστιασθούν:
Στην ανάρτηση πινακίδων με τις προβλεπόμενες ενδείξεις
Στην ορθή επισήμανση των τροφίμων (προσυσκευασμένων και μη )
Στην ορθή επισήμανση Βιομηχανικών προϊόντων
Στην αποφυγή παραπλανητικών πρακτικών
Στην έκδοση και κατοχή των νομίμων παραστατικών στοιχείων σε όλα τα στάδια εμπορίας και διακίνησης
Στην κατοχή και χρήση τερματικών συσκευών POS
Στην κατοχή των απαιτούμενων αδειών
Στην ύπαρξη τιμοκαταλόγων και της αναγραφής επ΄ αυτών των προβλεπομένων ενδείξεων
Στην τήρηση των ανώτατων τιμών σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης
Ιδιαίτερη επομένως βαρύτητα, πρέπει να δοθεί σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλη την αλυσίδα διανομής κρεάτων και οπωρολαχανικών και άλλων κατηγοριών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών. Εάν διαπιστωθούν προϊόντα με καθόλου ή ελλιπή επισήμανση αυτά δεσμεύονται κατά τη προβλεπόμενη διαδικασία, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις και εάν απαιτείται, ενημερώνονται άμεσα άλλες αρμόδιες αρχές.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

06/2019

Περισσότερο διαβασμένα