Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018 20:13

Αναδρομική διαγραφή από το πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ

Ύστερα από ερωτήματα που έχουν υποβληθεί από ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ, οι οποίοι ζητούν την αναδρομική τους διαγραφή από την ασφάλιση του πρώην Τομέα, έχοντας λάβει αντίστοιχη αναδρομική διαγραφή από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), και για την ενιαία αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών, έγιναν γνωστά τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του α.ν.2326/1940, όπως αυτές ίσχυαν μέχρι 31/12/2016, στην υποχρεωτική ασφάλιση του πρώην ΕΤΑΑ υπάγονταν υποχρεωτικά τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), από την εγγραφή τους σε αυτό, ανεξάρτητα εάν ασκούσαν ή όχι το επάγγελμα.

Για τη διακοπή της ασφάλισης στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ εφαρμόζονταν οι διατάξεις του άρθρου 23 του β.δ. της 20/11/1940 (ΦΕΚ 415/Α/4-12-1940), σύμφωνα με τις οποίες κάθε ασφαλισμένος του ΤΣΜΕΔΕ, είτε ιδιώτης είτε δημόσιος υπάλληλος, που αποχωρούσε από την υπηρεσία και έπαυε να ασκεί το επάγγελμά του, και προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί, όφειλε να δηλώσει εγγράφως την αποχώρησή του από το επάγγελμα προς τον Νομομηχανικό του τόπου κατοικίας του (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της αντίστοιχης Νομαρχίας) και προς το ΤΣΜΕΔΕ. Τα μέλη του ΤΕΕ υπέβαλαν την ίδια δήλωση προς το ΤΕΕ και οι εργολάβοι δημοσίων έργων προς τις Οργανώσεις που ήταν εγγεγραμμένοι. Σε περίπτωση που ο χρόνος υποβολής των ως άνω δηλώσεων ήταν διαφορετική, η παύση των εργασιών λογιζόταν από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης προς τον Νομομηχανικό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του πρώην ΤΣΜΕΔΕ, με την αριθ. 492/6-6-2005 απόφασή του, μετά από γνωμοδότηση της Νομικής του Υπηρεσίας, για την αντιμετώπιση περιπτώσεων ασφαλισμένων που λάμβαναν αναδρομική διαγραφή από το ΤΕΕ και ζητούσαν αντίστοιχα την αναδρομική τους διαγραφή από το ΤΣΜΕΔΕ, αποφάσισε ότι σε περίπτωση που ο χρόνος υποβολής των ως άνω δηλώσεων (δήλωση στο νομοτεχνικό και δήλωση στο ΤΕΕ) είναι διάφορος, η παύση των εργασιών λογίζεται συντελεσθείσα από της χρονολογίας υποβολής της δήλωσης προς το νομομηχανικό.

3. Στην Υπηρεσία έχουν υποβληθεί ερωτήματα από ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ, οι οποίοι έχουν λάβει αναδρομική διαγραφή από το ΤΕΕ, όμως το πρώην ΤΣΜΕΔΕ δεν προχωρά στη διαγραφή τους από την ημερομηνία αναδρομικής διαγραφής από το ΤΕΕ, αλλά κατ' εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ. του πρώην ΤΣΜΕΔΕ, προχωρά στη διαγραφή τους από την ημερομηνία παύσης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της αντίστοιχης Νομαρχίας, ακόμη και εάν αυτή είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας αναδρομικής διαγραφής από το ΤΕΕ.

Για παράδειγμα, το ΤΕΕ με απόφαση του 2017 έχει αποδεχθεί την διαγραφή μηχανικού από το Μητρώο Μελών του από 15/1/1998, όμως το πρώην ΤΣΜΕΔΕ προχωρά σε διαγραφή από 11/5/2010, ημερομηνία δήλωσης της παύσης της άσκησης του επαγγέλματος στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Αθηνών.

4. Για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων, όπου μέχρι 31/12/2016 προκύπτει διαφορετική ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης βάσει των σχετικών δηλώσεων της Νομαρχίας και του ΤΕΕ, λόγω αναδρομικής διαγραφής από το ΤΕΕ, θεωρούμε ότι ως ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ θα πρέπει να λαμβάνεται η ημερομηνία διαγραφής από το ΤΕΕ, και όχι εκείνη της υποβολής της δήλωσης στη Νομαρχία, δεδομένου ότι η διαγραφή από το ΤΕΕ συνεπάγεται την απώλεια της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και όχι η σχετική δήλωση στη Νομαρχία.

Συνεπώς στο ανωτέρω παράδειγμα, ο εν λόγω μηχανικός θα διαγραφεί από το πρώην ΤΣΜΕΔΕ από 15/1/1998, και όχι από 11/5/2010.

Σημειώνεται δε ότι η εγγραφή στο ΤΕΕ αποτελεί την βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ, η οποία δεν πληρούται σε περίπτωση διαγραφής του ασφαλισμένου από αυτό.

Σε κάθε περίπτωση προκειμένου οι Υπηρεσίες των πολιτών να προχωρούν σε αναδρομική διαγραφή θα πρέπει να εξετάζουν εάν για το χρονικό διάστημα που ο ασφαλισμένος θα διαγραφεί αναδρομικά από την ασφάλιση έχει λάβει ασφαλιστική ικανότητα ή εγγυητικές επιστολές από τον πρώην ΤΣΜΕΔΕ.

Τώρα το περιοδικό Εύφορη Γη έρχεται στο σπίτι, στο γραφείο σας ή στο κινητό σας!

Γίνετε συνδρομητής για την έντυπη έκδοση εδώ και για την online εδώ

Ακολουθήστε μας:

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας

Invalid Input

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

06/2022

Περισσότερο διαβασμένα