Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020 17:42

Εξ αποστάσεως εργασία στο μέγιστο δυνατό ζητά ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Αρκαδίας

Εξ αποστάσεως εργασία στο μέγιστο δυνατό ζητά ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Αρκαδίας και μέτρα για την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής: 

"Στην Τρίπολη σήμερα 12/11/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, μετά την υπ’ αριθ. 76/10-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου κ. Μαρίνη Αγησίλαου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Αρκαδίας και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη, ήτοι:

Παρόντες Απόντες
1. Μαρίνης Αγησίλαος, Πρόεδρος
2. Γκουτζιούλης Στέφανος, Αντιπρόεδρος
3. Πουλημένου Βικτωρία, Γ. Γραμματέας
4. Καλαντζής Σταύρος, Ταμίας
5. Χιώτη Ελένη, Έφορος Δημ. Σχέσεων-Εκδ.
6. Κοσκινάς Σώζων, μέλος
7. Πιτερός Παναγιώτης, μέλος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγήθηκε το θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση της διασποράς του Κορωνοϊού.
Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙZΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Κατόπιν των σχετικών εγκυκλίων που έχουν σταλεί πρόσφατα από το Υπουργείο Εσωτερικών, που αφορούν τα μέτρα και τις ρυθμίσεις στα πλαίσια της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού (COVID 19), ζητούμε από τους κ.κ. Δημάρχους των Δήμων του Ν. Αρκαδίας, να εφαρμόσουν το μέτρο της εξ αποστάσεως εργασίας, στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, ώστε να έχουμε την ελάχιστη αυτοπρόσωπη παρουσία υπαλλήλων στους χώρους εργασίας, επιτυγχάνοντας έτσι τη μέγιστη δυνατή μείωση των πιθανοτήτων διασποράς του Κορωνοϊού (COVID 19).

Επίσης, όπου δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί το ανωτέρω μέτρο, λόγω της λειτουργίας των κρίσιμων υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, καθώς της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου της εργασίας, να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα και προβλεπόμενα μέτρα, π.χ. η εκ περιτροπής εργασία. "

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας

Invalid Input

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

04/2021

Περισσότερο διαβασμένα