Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2019 20:57

ΕΛ.Γ.Α. : Πίνακας µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από χαλάζι στις καλλιέργειες της Καλαμάτας

O ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, σήµερα 23 Δεκεμβρίου 2019, τον πίνακα µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από ζηµιογόνο αίτιο χαλάζι της 20 Ιανουαρίου 2019 στις καλλιέργειες παραγωγών της Κοινότητας Καλαμάτας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας.

Τα πορίσµατα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων παραγωγών για 10 ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την 02 Ιανουαρίου 2020. Κάθε ενδιαφερόµενος παραγωγός µπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσµατα των πραγµατογνωµοσυνών και όποιος διαφωνεί µε αυτά, µπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίµησης µέχρι 02 Ιανουαρίου 2020.

Ο πίνακας αυτός περιέχει µόνο τα αποτελέσµατα των επιτόπιων πραγµατογνωµοσυνών που διενήργησαν οι γεωπόνοι εκτιµητές του ΕΛ.Γ.Α. στα αγροτεµάχια, όπως αυτά δηλώθηκαν από τους καλλιεργητές τους. Σε καµιά περίπτωση δεν εκφράζει την αποζηµιώσιµη παραγωγή των ζηµιωθέντων αγροτεµαχίων και το ύψος της αποζηµίωσης που προκύπτει από αυτή και δεν δηµιουργεί δέσµευση στον Οργανισµό για καταβολή αποζηµίωσης.

Υπενθυµίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής αποζηµίωσης είναι: η εµπρόθεσµη υποβολή από τον παραγωγό ∆ήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής στην οποία θα αναφέρονται και οι ζηµιωθείσες καλλιέργειες
η εµπρόθεσµη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας

Invalid Input

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

01/2020

Περισσότερο διαβασμένα