Πέμπτη, 06 Μαϊος 2021 12:20

Μοναδική εξέλιξη στον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο με τη δύναμη 36 ερευνητικών εργαστηρίων

 Μοντέλο έρευνας και ανάπτυξης στον ελλαδικό χώρο αποτελεί το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (ΠΕΚ) του Ιονίου Πανεπιστημίου, αφού, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωσή του, συσπειρώθηκαν σε αυτό 36 ερευνητικά εργαστήρια, προερχόμενα από το σύνολο των ακαδημαϊκών Τμημάτων του Ιδρύματος, μεταξύ αυτών και του Πανεπιστημιακού Μουσείου, δημιουργώντας έτσι μία μοναδική εξέλιξη στον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο.

   «Στα ελληνικά πανεπιστήμια παρατηρούνται ολοένα και περισσότερες νησίδες ερευνητικής αριστείας, ωστόσο οι νησίδες αυτές παραμένουν κατακερματισμένες και δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Σε αντίθεση με τις συνήθεις ελληνικές πρακτικές, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο πρωτοπορεί ως προς τη συνεργατική νοοτροπία των ερευνητών του και έτσι, ακόμη και ένα νεοσύστατο Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο έχει σχεδόν την ολική υποστήριξη της ερευνητικής κοινότητας ενός Πανεπιστημίου. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο του οποίου η ανάπτυξη στρατηγικά ορίζεται από την επένδυση στη διεπιστημονικότητα και στη διαθεματικότητα», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος. Σύμφωνα με τον πρύτανη «η ερευνητική αυτή συσπείρωση δεν αποτελεί έκπληξη για την Πρυτανική Αρχή, καθώς τα τελευταία χρόνια, εκτός από τα υψηλά επίπεδα αριστείας που τεκμηριωμένα παρουσιάζουν αρκετά θεσμοθετημένα ή μη ερευνητικά εργαστήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου, έχει καλλιεργηθεί παράλληλα μια σημαντική συνιστώσα εσωτερικών συνεργασιών, αλλά και αλληλεπίδρασης με καινοτόμες δράσεις στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων».

   Η σημασία του εγχειρήματος συσπείρωσης στον τομέα της έρευνας αναδεικνύεται, σύμφωνα με την πρυτανική Αρχή, από την κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. «Τα απολογιστικά δεδομένα της προηγούμενης επταετίας, σε περιφερειακό επίπεδο αποδεικνύουν ότι δεν ευνοήθηκε η ερευνητική δραστηριότητα του Ιονίου Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της RIS3, δηλαδή της Στρατηγικής Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση, κατά την ανωτέρω επταετή περίοδο, δόθηκαν μόνο 3,5 εκατομμύρια ευρώ για έρευνα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Ουσιαστικά, η συνεισφορά του Ιονίου Πανεπιστημίου περιορίστηκε σε αναπτυξιακά προγράμματα της Περιφέρειας, δημιουργώντας κατά κύριο λόγο υποδομές υπηρεσιών προς τελικούς χρήστες» επεξηγεί ο κ. Φλώρος.

   Από τη μεριά του, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΠΕΚ του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθηγητής, Παναγιώτης Βλάμος, «το συνεργατικό αυτό μοντέλο αποτελεί το αρχικό βήμα ενός ευρύτερου σχεδιασμού. Εργαζόμαστε για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός οικοσυστήματος Έρευνας-Καινοτομίας-Ανάπτυξης εντός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Η οργάνωση και δυναμική ενός τέτοιου οικοσυστήματος θα θέσει τις βάσεις για την ευρεία και μακροπρόθεσμη επένδυση στην έρευνα και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της, συμβάλλοντας στην ανάδειξη και ενίσχυση της εφαρμοσμένης περιφερειακής αριστείας. Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της προσπάθειας αυτής μπορεί να διαδραματίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας, μέσω του εισηγητικού, θεσμικού του ρόλου», καταλήγει ο κ. Βλάμος.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας

Invalid Input

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

04/2021

Περισσότερο διαβασμένα