Παρασκευή, 26 Μαϊος 2023 15:37

Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του δικτύου ύδρευσης της Ανατολικής Μάνης

Ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων και ενίσχυση του δικτύου ύδρευσης μέσω της προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος τηλεμετρίας για μείωση των διαρροών επιτυγχάνει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης Ανατολικής Μάνης, με την ένταξη της πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής αναβάθμισης των υποδομών του δικτύου ύδρευσης Ανατολικής Μάνης». Την απόφαση υπέγραψαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων θα επιφέρει μείωση των λειτουργικών δαπανών του δικτύου ύδρευσης αλλά και ανάλογη μείωση των δαπανών του Δήμου. Έτσι ωφελούμενοι θα είναι τελικά όλοι οι αποδέκτες των υπηρεσιών του Δήμου (κάτοικοι, επιχειρήσεις, φορείς και επισκέπτες).

Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται η προμήθεια κι εγκατάσταση:

 1. Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (ΤΣΕ) με αυτόνομο σύστημα αυτοματισμού
 2. Νέων πινάκων ισχύος
 3. Σύγχρονων ρυθμιστών στροφών με ειδικές λειτουργίες για ύδρευση (έλεγχος πίεσης, προστασίες αναρρόφησης και ροής, αυτόματη βελτιστοποίηση σημείου λειτουργίας αντλίας κ.ά.)
 4. Μετρητών παροχής και πίεσης ανά αντλητικό
 5. Μετρητών στάθμης σε κάθε δεξαμενή
 6. Επικοινωνιακού εξοπλισμού, μέσω του οποίου θα γίνεται η σε πραγματικό χρόνο διασύνδεση του κάθε ΤΣΕ με τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου αλλά και η διασύνδεση μεταξύ ΤΣΕ, όπου αυτό είναι απαραίτητο.
 7. Διατάξεων προστασίας του εξοπλισμού (διακόπτες ροής)
 8. Διατάξεων ελέγχου πρόσβασης στους ΤΣΕ
 9. Λογισμικού εποπτείας, ελέγχου, παραμετροποίησης, αποτύπωσης, καταγραφών, επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων και υποβοήθησης λήψης βέλτιστων αποφάσεων λειτουργίας, προγραμματισμού συντήρησης και προγραμματισμού στοχευμένων μελλοντικών παρεμβάσεων
 10. Λογισμικού ενεργειακής διαχείρισης και βελτιστοποίησης.

Με το νέο σύστημα θα υπάρχει δυνατότητα, από τη μελέτη της νυχτερινής κατανάλωσης και την αδιάλειπτη παρακολούθηση του υδατικού ισοζυγίου, στοχευμένου εντοπισμού των αφανών διαρροών. Έτσι τα συνεργεία θα έχουν ένδειξη μιας περιορισμένης περιοχής για έλεγχο χωρίς απαραίτητα την αναφορά κάποιας βλάβης από τους πολίτες.

Γενικά, η λειτουργικότητα ενός τέτοιου ολοκληρωμένου συστήματος διευκολύνει την εύρυθμη καθημερινή λειτουργία του δικτύου μέσω της έγκαιρης προειδοποίησης βλαβών ή ελλείψεων ποσότητας νερού κι επιτυγχάνει την αποδοτικότερη διαχείριση της πληροφορίας αλλά και τον γενικότερο συντονισμό (με τη βελτιωμένη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού) σχετικά με τις εργασίες συντήρησης, τον έλεγχο των δικτύων ύδρευσης, αλλά και τη χάραξη στρατηγικής και την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων.

Με την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης ο Δήμος Ανατολικής Μάνης θα αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ποσοτικής διαχείρισης που θα του επιτρέψει:

 • μείωση των διαρροών,
 • εξοικονόμηση αντλούμενου νερού,
 • να έχει συνεχή εποπτεία και εικόνα του υδατικού ισοζυγίου, να επεμβαίνει άμεσα και να λαμβάνει στατιστικά στοιχεία και υδρολογικά δεδομένα με στόχο τον βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο σχεδιασμό και προγραμματισμό και την ιεράρχηση των μελλοντικών επενδύσεων στον τομέα της ύδρευσης,
 • να διαχειρίζεται με ορθολογικό τρόπο τους υδατικούς πόρους, μειώνοντας το αντλούμενο νερό, ελέγχοντας τη στάθμη των δεξαμενών και περιορίζοντας τις διαρροές,
 • να προβλέπει ενδεχόμενες αστοχίες του συστήματος ύδρευσης,
 • να προλαμβάνει έκτακτα περιστατικά και να εξασφαλίζει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του καταναλωτή.

Το έργο, που αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2024, υπάγεται στον Πυλώνα Ανάκαμψης 1 «Πράσινη Μετάβαση», Άξονας Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τίτλο α. Υποδομές παροχής νερού, β. Τηλεμετρία – Έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης, γ. Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού, δ. Μονάδες αφαλάτωσης.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Τώρα το περιοδικό Εύφορη Γη έρχεται στο σπίτι, στο γραφείο σας ή στο κινητό σας!

Γίνετε συνδρομητής για την έντυπη έκδοση εδώ 

Ακολουθήστε μας:

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας

Invalid Input

ANTHOKOMIKH 2024

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

06/2022

Περισσότερο διαβασμένα