Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023 16:30

Σχέδιο διαχείρισης του δικτύου Natura 2000 του Ερυμάνθου

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με την ένωση εταιρειών «ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ - NERCO Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ», διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση διαβούλευσης την Τρίτη 4 Απριλίου 2023 και ώρα 18:30, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του νέου Δημαρχείου Δήμου Ερυμάνθου, στη Χαλανδρίτσα Αχαΐας, με θέμα: «Εκπόνηση θεματικού σχεδίου διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας σε δυο διακριτές ομάδες προστατευόμενων περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

 Στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός ολοκληρωμένων μέτρων, δράσεων και πρακτικών για τον αγροτικό χώρο, με γνώμονα την υποστήριξη των αγροτών και κτηνοτρόφων για την υιοθέτηση της αειφορίας στην παραγωγική διαδικασία. Οι περιοχές Natura 2000 θα πρέπει να αποτελέσουν «ευκαιρία» για τους χρήστες που εξασφαλίζουν την προστασία τους. Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στο υπομέτρο 7.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αναθέτουσα αρχή η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η προστατευόμενη περιοχή του όρους Ερύμανθου, που ανήκει στο Δίκτυο Natura 2000 και αποτελεί αντικείμενο του παρόντος έργου, είναι περιοχή χαρακτηρισμένη ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ). Η περιοχή του όρους Ερυμάνθου ωστόσο σε μεγάλο τμήμα (βόρεια) της επικαλύπτεται με περιοχή χαρακτηρισμένη ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ). Τα κύρια γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του τοπίου του όρους Ερύμανθος (Ωλονός) συνιστούν η επιμήκης μορφή του η οποία χωρίζεται σε τρεις βασικούς ορεινούς όγκους, τον Προφήτη Ηλία, τον Μουγγίλα και τον Ωλονό που εκτείνονται σαν οροσειρά στα όρια Αχαΐας και Ηλείας.Η εκπόνηση του Θεματικού Σχεδίου Διαχείρισης  συμπεριλαμβάνει, υποχρεωτικά, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση διαδικασιών διαβούλευσης με τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς της περιοχής, μέσω των οποίων θα συνδιαμορφωθούν οι τελικές προτάσεις μέτρων και δράσεων. Για τους λόγους αυτούς, η ενημέρωση, η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εμπλεκομένων μερών θεωρείται σημαντική. «Στόχος του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ), είναι ο προσδιορισμός και η ιεράρχηση των απαραίτητων μέτρων και δράσεων προσαρμογής της Περιφέρειας στις επερχόμενες κλιματικές αλλαγές. Βασικός πυλώνας του ΠΕΣΠΚΑ ΠΔΕ, είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Περιφέρειας σε όλους του τομείς και περιοχές προτεραιότητας, με δράσεις προσαρμογής που συνάδουν με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Από την άλλη πλευρά, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει πάντα ως βασική προτεραιότητα την προώθηση έργων προς όφελος του πρωτογενούς τομέα. Ειδικότερα, για τις προστατευόμενες περιοχές της Περιφέρειάς μας, είμαστε υποχρεωμένοι να σχεδιάζουμε και να προτείνουμε εξειδικευμένα μέτρα γεωργικών δράσεων και πρακτικών που θα συμβάλλουν στην προστασία της τοπικής βιοποικιλότητας, καθώς και στην προώθηση της αειφόρου διαχείρισης των γεωργικών εκτάσεων των προστατευόμενων περιοχών. Όμως, το μέλλον του τόπου μας το χαράζουμε όλοι μαζί αναπτύσσοντας τις κατάλληλες πρακτικές και μεθόδους για την εξέλιξη και την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς μας τομέα, δείχνοντας ταυτόχρονα και την απαραίτητη ευαισθησία για την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος και την διατήρηση των φυσικών μας πόρων», τόνισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης. Από την πλευρά του, Εντεταλμένος Σύμβουλος Περιφερειάρχη σε θέματα ΠΑΑ, Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, επεσήανε τα εξής: «Όσον αφορά τη σημερινή γενική κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος σημειώνεται ότι, επειδή κατά το παρελθόν δεν έχουν λάβει χώρα σημαντικές ανθρωπογενείς επιδράσεις, το φυσικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης είναι σε καλή κατάσταση. Η γεωργική εκμετάλλευση στην περιοχή δεν είναι ιδιαίτερα εντατική και η περιβαλλοντική επιβάρυνση των δασικών περιοχών και των ορεινών όγκων της περιοχής μελέτης περιλαμβάνει τα προβλήματα που προέρχονται από υπερβόσκηση και εκχερσώσεις για γεωργική εκμετάλλευση, καθώς και τους κινδύνους από πυρκαγιές. Η υπερβόσκηση των δασικών εκτάσεων έχει ιδιαίτερη σημασία σε περιόδους αναγέννησης της βλάστησης. Τα άμεσα αποτελέσματα είναι η καταστροφή της φυσικής αναγέννησης και της οικολογικής διαδοχής της φυσικής βλάστησης. Στην περιοχή ασκείται έντονη κτηνοτροφία και μάλιστα με τη μορφή της ελεύθερης βόσκησης εντός των δασών και δασικών εκτάσεων. Η ελεύθερη βόσκηση, η οποία ασκείται έντονα, έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο έδαφος από την συμπίεση που δημιουργείται, διότι μειώνει τη διαπερατότητα των εδαφών και αυξάνει τη διάβρωσή τους. Επίσης το έδαφος επιβαρύνεται από απεκκρίσεις των ζώων και από τη σταδιακή αλλαγή στη σύνθεση των φυτικών ειδών, παράγοντες που επιφέρουν συνεχή υποβάθμιση της βλάστησης και μείωση της παραγωγικότητας των φυτοκοινωνιών».

Τώρα το περιοδικό Εύφορη Γη έρχεται στο σπίτι, στο γραφείο σας ή στο κινητό σας!

Γίνετε συνδρομητής για την έντυπη έκδοση εδώ και για την online εδώ

Ακολουθήστε μας:

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας

Invalid Input

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

06/2022

Περισσότερο διαβασμένα