Τετάρτη, 05 Οκτωβρίου 2022 17:33

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα «Νερό για το Aύριο»

Με στόχο την ανάδειξη λύσεων για την ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας και τη γενικότερη ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη βιώσιμη χρήση του νερού, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία υλοποίησε την πρωτοβουλία «Νερό για το Αύριο» στη Θεσσαλία, το πλέον ελλειμματικό υδατικό διαμέρισμα στον ελλαδικό χώρο σήμερα.

Στο πρόγραμμα, διάρκειας ενός έτους, συμμετείχαν περισσότεροι από 20 ακαδημαϊκοί, επιστήμονες, εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών, φορείς για το περιβάλλον και παραγωγοί. Το πρόγραμμα διεξήχθη με διαφάνεια, καλλιέργησε σε μεγάλο βαθμό την κουλτούρα της συνεργασίας μεταξύ πολλών εμπλεκόμενων φορέων και ανέδειξε τον βέλτιστο τρόπο διεξαγωγής πρωτοβουλιών, που αφορούν σε ζητήματα κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης. Ύστερα από συστηματικές συζητήσεις, 14 ενημερωτικές συναντήσεις και εκπόνηση τμηματικών εκθέσεων, προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα αφενός για τη διαχείριση, αφετέρου για τη διατήρηση των υδάτινων και αρδευτικών πόρων στη Θεσσαλία, τα οποία και στάλθηκαν στους αρμόδιους φορείς.

Η υδατική ασφάλεια της Θεσσαλίας επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα, καθώς είναι ορατή η δυσκολία συγκέντρωσης αποθεμάτων νερού πέρα των αναγκαίων ποσοτήτων για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών. Το πρόβλημα, που έχει πολυπαραγοντικά αίτια, επιτείνεται και από την κλιματική αλλαγή που επηρεάζει τον κύκλο του νερού. Η λειψυδρία θα έχει σαφείς επιπτώσεις τόσο στην καθημερινότητα των κατοίκων, όσο και στην αγροτική παραγωγή και ως εκ τούτου, η θωράκιση του υδατικού οικοσυστήματος θεωρείται μείζονος σημασίας.

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των οικοσυστημάτων της Θεσσαλίας, καθώς στην περιοχή υλοποιείται μεγάλο μέρος του Προγράμματος Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού, μέσω του οποίου συνεργάζεται με περίπου 800 Θεσσαλούς παραγωγούς που καλλιεργούν 35.000 στρέμματα γης με βυνοποιήσιμο κριθάρι, για να αξιοποιηθεί στην εγχώρια παραγωγή των προϊόντων της εταιρείας. Η συνεισφορά της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών με πρόσημα την αλληλεγγύη, το θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και την κοινωνική συνοχή αποδεικνύεται από μια σειρά πρωτοβουλιών, μεταξύ των οποίων είναι η συμβολή στην προστασία των υδατικών αποθεμάτων της Θεσσαλίας, αλλά και το ολοκληρωμένο πλάνο υποστήριξης της Βόρειας Εύβοιας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021.

Επιστημονική υπεύθυνη του Προγράμματος «Νερό για το Αύριο» είναι η καθηγήτρια και Διευθύντρια του Ερευνητικού Εργαστηρίου ReSEES του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και (Καθ.) του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Δανίας, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Ένωσης Οικονομολόγων Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (EAERE), κυρία Φοίβη Κουντούρη, η οποία δήλωσε σχετικά: «Το πρόγραμμα «Νερό για το Αύριο» της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στοχεύει στην προληπτική και βιώσιμη διαχείριση των σπάνιων υδάτινων πόρων της Περιφέρειας Λεκανοπεδίου Θεσσαλίας (Στερεά Ελλάδα). Επικεντρώνεται στην ολιστική αξιολόγηση των προβλημάτων της περιοχής και στα διδάγματα που αντλήθηκαν από τις προηγούμενες διαχειριστικές πρωτοβουλίες. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια αντιπροσωπευτική ομάδα από stakeholders συνεργάστηκε για να αναπτύξει από κοινού έναν κατάλογο συστάσεων πολιτικής, που τοποθετούνται στο ευρύτερο πλαίσιο της περιβαλλοντικής – οικονομικής βιωσιμότητας. Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αποτελεσματικά και να επιτευχθεί η μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο βιώσιμης διαχείρισης, τα προτεινόμενα μέτρα επικεντρώθηκαν σε ενισχυμένη και διαφανή πληροφόρηση, δεδομένα, λογοδοσία, συνεργασία-επικοινωνία μεταξύ αρχών και ενδιαφερομένων, ανάπτυξη ικανοτήτων, νέες τεχνολογίες και εκσυγχρονισμό των τρεχουσών πρακτικών, διαχείριση ζήτησης και προσφοράς, ευέλικτα χαρτοφυλάκια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και προσεγγίσεις κυκλικής οικονομίας».

Ο κ. Γιάννης Γεωργακέλλος, Διευθυντής Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας σημείωσε: «Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία επενδύουμε συστηματικά στο περιβάλλον, τον άνθρωπο, τις τοπικές κοινωνίες και τις αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες για να παράγουμε ένα καλύτερο αύριο. Το πρόγραμμα Νερό για το Αύριο, μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία για την ανάδειξη της επιτακτικής ανάγκης για ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων στη χώρα μας, όχι μόνο προώθησε τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από τoν συν-σχεδιασμό λύσεων για το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά καλλιέργησε και την κουλτούρα της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Και αυτός ήταν ο αρχικός μας στόχος, καθώς για τη μετάβαση σε ένα νέο αειφόρο μοντέλο διαχείρισης του νερού, η ενεργή συμμετοχή όλων είναι η πιο σημαντική προϋπόθεση. Εμείς, στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε προγράμματα που βασίζονται στις συνέργειες και υποστηρίζουν τη βιωσιμότητα και την υγιή ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών».

Το «Νερό για το Αύριο» είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εντάσσεται στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας με στόχο ένα καλύτερο αύριο για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας των αποθεμάτων νερού, αναγνωρίζει την αξία του αγαθού, το οποίο αποτελεί και βασική πρώτη ύλη παραγωγής της μπίρας και υποστηρίζει τη μετάβαση σε ένα νέο αειφόρο μοντέλο διαχείρισής του. Η ορθή χρήση του νερού αποτελεί προτεραιότητα για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η οποία έχει μειώσει την κατανάλωσή του κατά 20% την τελευταία δεκαετία και έχει θέσει ήδη σε εφαρμογή προγράμματα διαχείρισης υγρών αποβλήτων σε όλα της τα εργοστάσια στην Ελλάδα. Μένοντας πιστή στη δέσμευσή της να συνεισφέρει σε ένα βιώσιμο μέλλον, συμμετέχει σε πανευρωπαϊκά προγράμματα για την επαναχρησιμοποίηση νερού από τις παραγωγικές της εγκαταστάσεις - όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα AccelWater.

Τώρα το περιοδικό Εύφορη Γη έρχεται στο σπίτι, στο γραφείο σας ή στο κινητό σας!

Γίνετε συνδρομητής για την έντυπη έκδοση εδώ και για την online εδώ

Ακολουθήστε μας:

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας

Invalid Input

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

06/2022

Περισσότερο διαβασμένα