Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018 16:46

Μεταπτυχιακό με θέμα «Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση» ξεκινά στο ΤΕΙ Πελοποννήσου

Το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του Τ.Ε.Ι Πελοποννήσου, με τίτλο: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση», που αποτελεί εξέλιξη του υπάρχοντος «Τεχνοοικονομικά Συστήματα στην Υγεία», θα ξεκινήσει από αυτό το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Τεχνοοικονομικά Συστήματα Υγείας», κατόπιν των νέων νομοθετικών εξελίξεων στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, διευρύνει τις παρεχόμενες μεταπτυχιακές σπουδές του, προσφέροντας εξειδίκευση σε όλο το φάσμα της Διοικητικής Επιστήμης. Το νέο πρόγραμμα αποσκοπεί να προσδώσει, με διεπιστημονική προσέγγιση, ακαδημαϊκή γνώση η οποία άπτεται ζητημάτων σχεδίασης και εφαρμογής πολιτικών, καινοτόμων μοντέλων μάναντζμεντ & οργάνωσης, Πληροφορικών Συστημάτων Διοίκησης και εξελιγμένων τεχνολογικά μεθόδων λήψης αποφάσεων στα επιστημονικά πεδία της διοίκησης τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και στον κοινωνικό τομέα της οικονομίας. Η εμβάθυνση στα αντικείμενα αυτά όχι απλά σε θεωρητικό αλλά – ιδιαίτερα – σε εφαρμοσμένο επίπεδο αποτελεί βασικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσανατολισμό του Προγράμματος που το διαφοροποιεί ουσιαστικά από όλα τα υπάρχοντα σήμερα μεταπτυχιακά προγράμματα που αναπτύσσονται στα Α.Ε.Ι. στον ευρύτερο τομέα των επιστημών της διοίκησης και της πληροφορικής και είναι αναγκαία για την ανταπόκριση των στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών στο ταχέως εξελισσόμενο διεθνές περιβάλλον.
Το πρόγραμμα είναι 18μηνης διάρκειας και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στα «Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση». Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ). Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα και η διδασκαλία, (το τρίτο συνίσταται στη διπλωματική εργασία), βασίζεται δε, σε μικτό σύστημα μάθησης, συνδυάζοντας δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.
Τα δίδακτρα συνολικά ανέρχονται σε 1980 ευρώ τιμή συμβολική που καλύπτει τα απολύτως απαραίτητα έξοδα λειτουργίας του προγράμματος. Η περίοδος κατάθεσης αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος των υποψηφίων ξεκινούν να γίνονται δεκτές από τις 11/06/2018 και ολοκληρώνεται στις 31/07/2018. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο: http://tms.teipel.gr/. Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος των υποψηφίων θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ή θα ταχυδρομούνται με την ένδειξη: 

Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Τεχνο-οικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση» (Αντικάλαμος Μεσσηνίας, Τ.Κ. 24100, τηλ. 2721045300), από 11/06/2018 έως 31/07/2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Επίσης σας ενημερώνουμε ότι το ήδη υπάρχον ΠΜΣ «Τεχνοοικονομικά Συστήματα Υγείας» θα συνεχίσει τη λειτουργία του μέχρι και την απονομή των διπλωμάτων αποφοίτησης των ήδη υπαρχόντων φοιτητών του, ενώ δεν θα προχωρήσει σε νέα προκήρυξη . Όσοι ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Υγεία μπορούν να επιλέξουν από τα μαθήματα επιλογής του νέου ΠΜΣ αυτά της Υγείας.

Τώρα το περιοδικό Εύφορη Γη έρχεται στο σπίτι, στο γραφείο σας ή στο κινητό σας!

Γίνετε συνδρομητής για την έντυπη έκδοση εδώ και για την online εδώ

Ακολουθήστε μας:

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας

Invalid Input

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

06/2022

Περισσότερο διαβασμένα