Τρίτη, 09 Ιουλίου 2024 12:15

ΣΕΒΕ: Συνολική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών τον Μάιο του 2024

ΣΕΒΕ: Συνολική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών τον Μάιο του 2024

Με συνολική αύξηση των εξαγωγών συγκριτικά με το περσινό Μάιο έκλεισε ο Μάιος του 2024, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 08.07.2024 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε του ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ.

Πιο συγκεκριμένα, αυτές άγγιξαν τα €4.159,4 εκατ. έναντι €4.082,3 εκατ. τον Μάιο του 2023 και την αύξηση να διαμορφώνεται σε €77,1 εκατ., δηλαδή 1,9%. Οι εισαγωγές, επίσης, αυξήθηκαν κατά €481,8 εκατ. (δηλαδή 6,8%) και ανήλθαν σε €7.549,4 εκατ. Αποτέλεσμα των παραπάνω, είναι η αύξηση του εμπορικού ελλείματος κατά €404,7 εκατ. (δηλαδή 13,6%) και τη διαμόρφωσή του σε €3.390,0 εκατ.

 

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Μάιος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Μαϊ 24*

Μαϊ 23*

Διαφορά 24/23

ΕΤ 24/23

Εξαγωγές

4.159,4

4.082,3

77,1

1,9%

Εισαγωγές

7.549,4

7.067,6

481,8

6,8%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-3.390,0

-2.985,3

-404,7

13,6%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

 

Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, η εικόνα των εξαγωγών παρουσιάζεται μειωμένη κατά €212,7 εκατ. (δηλαδή 6,8%) με την τελική τους αξία να αγγίζει τα €2.916,4 εκατ., ενώ ταυτόχρονα και οι εισαγωγές μειώνονται κατά το ίδιο ακριβώς ποσοστό αυξάνεται (6,8%) και με τελική αξία τα €5.137,1 εκατ. Το εμπορικό έλλειμμα σε αυτή τη περίπτωση βελτιώνεται κατά €160,4 εκατ. (δηλαδή 6,7%) και ανέρχεται σε €2.220,7 εκατ.

 

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδήΜάιος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Μαϊ 24*

Μαϊ 23*

Διαφορά 24/23

ΕΤ 24/23

Εξαγωγές

2.916,4

3.129,1

-212,7

-6,8%

Εισαγωγές

5.137,1

5.510,2

-373,1

-6,8%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-2.220,7

-2.381,1

160,4

-6,7%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

 

Παρά τη συνολική καθοδική πορεία των εξαγωγών για τον μήνα Μάιο του 2024, τα στοιχεία για την περίοδο Ιανουάριος – Μάιος 2023/2024, ενώ παρουσιάζονται αρνητικά φαίνεται να έχουν μικρότερες μειώσεις συγκριτικά με τον μήνα Απρίλιο. Πιο συγκεκριμένα, οι εξαγωγές για τη περίοδο Ιανουάριος – Μάιος 2024 είναι μειωμένες κατά 4,5%, δηλαδή €983,6 εκατ., συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, με την αξία τους να φτάνει τα €20.970,7 εκατ. Αντίθετα, οι ελληνικές εισαγωγές είναι αυξημένες κατά 2,6%, δηλαδή €899,9 εκατ. και διαμορφώνονται σε €35.390,7 εκατ., με το εμπορικό έλλειμμα να ανέρχεται σε €14.420,0 εκατ. (αυξημένο κατά €1.883,5 εκατ. | 15,0%).

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές για τη περίοδο αυτή ανήλθαν σε €14.746,1 εκατ. (μειωμένες κατά 3,9%), οι εισαγωγές σε €26.001,6 εκατ. (αυξημένες κατά 2,3%) και το εμπορικό έλλειμμα σε €11.255,5 εκατ. (αυξημένο κατά 11,9%).

 

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Μάιος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιαν- Μαϊ 24*

Ιαν- Μαϊ 23*

Διαφορά 24/23

ΕΤ 24/23

Εξαγωγές

20.970,7

21.954,3

-983,6

-4,5%

Εισαγωγές

35.390,7

34.490,8

899,9

2,6%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-14.420,0

-12.536,5

-1.883,5

15,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

 

Σε κλαδικό επίπεδο συνεχίζεται η σταθερά θετική πορεία των τροφίμων αλλά και των ποτών-καπνών, με αυξήσεις και στους δύο κλάδους αλλά και σε αυτό των μη ταξινομημένων. Πιο συγκεκριμένα, αύξηση 9,2% παρουσίασε ο κλάδος των τροφίμων φτάνοντας τα €3.437,9 εκατ. σε όλη τη χρονική περίοδο Ιανουάριος-Μάιος 2024, ενώ ο κλάδος των ποτών - καπνών άγγιξε τα €570,5 εκατ. με αύξηση 10,2%. Αυτός των μη ταξινομημένων προϊόντων παρουσίασε αύξηση 313,0% αγγίζοντας τα €226,1 εκατ. Μείωση παρατηρείται σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους με καθοδική πορεία των εξαγωγών στον κλάδο των πετρελαιοειδών (€6.559,7 εκατ., δηλαδή 4,6%), των βιομηχανικών (€2.952,1 εκατ., δηλαδή 10,9%), των χημικών (€2.609,7 εκατ., δηλαδή 4,2%), των μηχανημάτων και οχημάτων (€1.977,4 εκατ., δηλαδή 8,7%), των διάφορων βιομηχανικών (€1.448,4 εκατ., δηλαδή 3,2%), των πρώτων υλών (€735,8 εκατ., δηλαδή 5,2%), των λιπών και ελαίων (€452,9 εκατ., δηλαδή 47,4%)

 

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Μάιος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιαν- Μαϊ 24*

Ιαν- Μαϊ 23*

Διαφορά 24/23

ΕΤ 24/23

Πετρελαιοειδή

6.559,7

6.877,1

-317,4

-4,6%

Τρόφιμα

3.437,9

3.148,5

289,4

9,2%

Βιομηχανικά

2.952,1

3.314,3

-362,2

-10,9%

Χημικά

2.609,7

2.722,8

-113,1

-4,2%

Μηχ/τα-Οχήματα

1.977,4

2.166,2

-188,8

-8,7%

Διάφ. Βιομηχανικά

1.448,4

1.495,8

-47,4

-3,2%

Πρώτες Ύλες

735,8

775,9

-40,1

-5,2%

Ποτά -Καπνά

570,5

517,8

52,7

10,2%

Λίπη - Έλαια

452,9

861,0

-408,1

-47,4%

Μη ταξινομημένα

226,1

54,7

171,4

313,0%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή**

14.410,8

15.057,0

-646,2

-4,3%

Σύνολο**

20.970,5

21.934,1

-963,6

-4,4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 

 

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Μάιος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Μαϊ 24*

Μαϊ 23*

Διαφορά 24/23

ΕΤ 24/23

Πετρελαιοειδή

1.318,1

991,6

326,5

32,9%

Τρόφιμα

706,4

668,6

37,8

5,7%

Βιομηχανικά

596,2

713,0

-116,8

-16,4%

Χημικά

492,9

517,4

-24,5

-4,7%

Μηχ/τα-Οχήματα

398,3

481,7

-83,4

-17,3%

Διάφ. Βιομηχανικά

271,3

316,1

-44,8

-14,2%

Πρώτες Ύλες

142,6

130,7

11,9

9,1%

Ποτά-Καπνά

117,0

120,1

-3,1

-2,6%

Λίπη-Έλαια

75,7

125,1

-49,4

-39,5%

Μη ταξινομημένα

41,1

13,4

27,7

205,8%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή**

2.841,5

3.086,2

-244,7

-7,9%

Σύνολο**

4.159,6

4.077,8

81,8

2,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

DIEK ARKADIA 2

Τώρα το περιοδικό Εύφορη Γη έρχεται στο σπίτι, στο γραφείο σας ή στο κινητό σας!

Γίνετε συνδρομητής για την έντυπη έκδοση εδώ 

Ακολουθήστε μας:

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας

Invalid Input

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

06/2022