Τετάρτη, 09 Δεκεμβρίου 2020 21:34

ΣΕΒΕ: Θετική η εικόνα των εξαγωγών και τον Οκτώβριο 2020

Ανοδική κατά 4,1% ήταν η πορεία των ελληνικών εξαγωγών εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών τον Οκτώβριο του 2020, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε χθες 07.12.2020 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ.

Συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 7,9%, δηλαδή €228,5 εκατ. και διαμορφώθηκαν από €2.908,0 εκατ. τον Οκτώβριο του 2019 σε €2.679,5 εκατ. τον Οκτώβριο του 2020. Αντίστοιχη εικόνα παρουσίασαν και οι εισαγωγές, οι οποίες μειώθηκαν κατά €830,7 εκατ., δηλαδή 16,9% και διαμορφώθηκαν από €4.914,5 εκατ. πέρυσι σε €4.083,8 εκατ. φέτος. Το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε μεν ελλειμματικό κατά €1.404,3 εκατ., ελαττώθηκε δε κατά €602,2 εκατ., δηλαδή 30,0%.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Οκτώβριος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €)

Οκτ 20

Οκτ 19

Διαφορά 20/19

ΕΤ 20/19

Εξαγωγές

2.679,5

2.908,0

-228,5

-7,9%

Εισαγωγές

4.083,8

4.914,5

-830,7

-16,9%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-1.404,3

-2.006,5

602,2

-30,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Όπως και τους προηγούμενους μήνες, έτσι και τον Οκτώβριο η εικόνα των ελληνικών εξαγωγών αν αφαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή είναι θετική. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν στο ποσό των €2.205,2 εκατ. τον Οκτώβριο 2020, έναντι €2.119,3 εκατ. τον Οκτώβριο του 2019 με την αύξηση να ανέρχεται σε €85,9 εκατ., δηλαδή 4,1%. Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά €278,7 εκατ., δηλαδή 7,4% και ανήλθαν στο ποσό των €3.498,4 εκατ. Όπως παρουσιάζεται και στον Πίνακα 2, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά €364,6 εκατ., δηλαδή 22,0% και ανήλθε σε €1.293,2 εκατ.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Οκτώβριος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €)

Οκτ 20

Οκτ 19

Διαφορά 20/19

ΕΤ 20/19

Εξαγωγές

2.205,2

2.119,3

85,9

4,1%

Εισαγωγές

3.498,4

3.777,1

-278,7

-7,4%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-1.293,2

-1.657,8

364,6

-22,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Παρόμοια είναι η εικόνα του εξωτερικού εμπορίου της χώρας και στο διάστημα Ιανουάριος-Οκτώβριος 2020. Πιο συγκεκριμένα, οι ελληνικές εξαγωγές συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών μειώθηκαν κατά €3.184,9 εκατ., δηλαδή 11,3% και διαμορφώθηκαν σε €25.034,0 εκατ.

Αντίστοιχα, οι εισαγωγές ανήλθαν σε €40.093,4 εκατ. στο α’ δεκάμηνο 2020 έναντι €46.889,5 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2019, με τη μείωση να ανέρχεται σε €6.796,1 εκατ., δηλαδή 14,5%, ενώ το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά €3.611,2 εκατ., δηλαδή 19,3%. Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, η εικόνα για τις εξαγωγές αντιστρέφεται καθώς παρουσιάζονται αυξημένες κατά €346,8 εκατ., δηλαδή 1,8%, ενώ οι εισαγωγές καταγράφουν μείωση κατά €2.057,6 εκατ., δηλαδή 5,9%.

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Οκτώβριος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €)

Ιαν-Οκτ 20

Ιαν-Οκτ 19

Διαφορά 20/19

ΕΤ 20/19

Εξαγωγές

25.034,0

28.218,9

-3.184,9

-11,3%

Εισαγωγές

40.093,4

46.889,5

-6.796,1

-14,5%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-15.059,4

-18.670,6

3.611,2

-19,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Σε ό,τι αφορά στην εξαγωγική πορεία των επιμέρους κλάδων, τα τρόφιμα και τα χημικά ευθύνονται για τη θετική πορεία των ελληνικών εξαγωγών στο διάστημα Ιανουάριος-Οκτώβριος 2020. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές τροφίμων αυξήθηκαν κατά €448,1 εκατ. δηλαδή 11,4% και ανήλθαν σε €4.377,3 εκατ., ενώ οι εξαγωγές χημικών αυξήθηκαν κατά €731,3 εκατ., δηλαδή 21,4% και διαμορφώθηκαν σε €4.142,9 εκατ. Παράλληλα, αύξηση σημείωσαν οι εξαγωγές ποτών και καπνών (€50,8 εκατ., δηλαδή 8,1%) και οι εξαγωγές λιπών και ελαίων (€121,0 εκατ., δηλαδή 37,7%).

Αντίθετα, σημαντικές είναι οι επιπτώσεις του COVID-19 στους υπόλοιπους κλάδους, γεγονός το οποίο καθιστά επιτακτική την υποστήριξη και τη στοχευμένη ενίσχυσή τους. Εν προκειμένω, τα βιομηχανικά προϊόντα και τα διάφορα βιομηχανικά κατέγραψαν μείωση εξαγωγών κατά €274,2 εκατ. και €366,2 εκατ. αντίστοιχα. Παράλληλα, οι εξαγωγές μηχανημάτων και οχημάτων μειώθηκαν κατά €4,3 εκατ., ενώ αρνητική πορεία καταγράφουν οι εξαγωγές πρώτων υλών (€173,5 εκατ., δηλαδή 15,2%) και τα μη ταξινομημένα προϊόντα (€59,8 εκατ., δηλαδή 13,8%).

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Οκτώβριος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιαν-Οκτ 20

Ιαν-Οκτ 19

Διαφορά

ΕΤ 19/18

Πετρελαιοειδή

5.406,2

9.005,7

-3.599,5

-40,0%

Τρόφιμα

4.377,3

3.929,2

448,1

11,4%

Χημικά

4.142,9

3.411,6

731,3

21,4%

Βιομηχανικά

4.034,0

4.308,2

-274,2

-6,4%

Μηχ/τα-Οχήματα

2.618,2

2.622,5

-4,3

-0,2%

Διαφ. Βιομηχανικά

1.994,6

2.360,8

-366,2

-15,5%

Πρώτες Ύλες

969,7

1.143,2

-173,5

-15,2%

Ποτά-Καπνά

674,2

623,4

50,8

8,1%

Λίπη-Έλαια

442,3

321,3

121,0

37,7%

Μη ταξινομημένα

374,5

434,3

-59,8

-13,8%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή

19.627,7*

19.154,7

473,0

2,5%

Σύνολο

25.033,9*

28.160,4

-3.126,5

-11,1%


Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Οκτώβριος 2019/2020

 

Οκτ 20

Οκτ 19

Διαφορά 20/19

ΕΤ 19/18

Χημικά

505,3

374,7

130,6

34,9%

Πετρελαιοειδή

479,0

783,5

-304,5

-38,9%

Τρόφιμα

447,9

397,8

50,1

12,6%

Βιομηχανικά

429,6

432,9

-3,3

-0,8%

Μηχ/τα-Οχήματα

309,9

340,8

-30,9

-9,1%

Διαφ. Βιομηχανικά

220,6

243,3

-22,7

-9,3%

Πρώτες Ύλες

139,5

149,4

-9,9

-6,6%

Ποτά-Καπνά

70,1

65,7

4,4

6,7%

Λίπη-Έλαια

39,4

29,0

10,4

35,9%

Μη ταξινομημένα

38,3

48,1

-9,8

-20,4%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή

2.200,6*

2.081,7

118,9

5,7%

Σύνολο

2.679,6*

2.865,2

-185,6

-6,5%


Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή οι χώρες της Ε.Ε. (27) απορροφούν το 65,4% των ελληνικών εξαγωγών, ενώ μόλις το 34,6% απευθύνεται σε Τρίτες Χώρες. Αν συμπεριλάβουμε τα πετρελαιοειδή, τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 57,7% για τις χώρες της Ε.Ε. (27) και σε 42,3% για τις Τρίτες Χώρες.

 
 

Τώρα το περιοδικό Εύφορη Γη έρχεται στο σπίτι, στο γραφείο σας ή στο κινητό σας!

Γίνετε συνδρομητής για την έντυπη έκδοση εδώ και για την online εδώ

Ακολουθήστε μας:

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας

Invalid Input

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

01/2022

Περισσότερο διαβασμένα