Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020 10:10

Υπό ειδική εκκαθάριση και οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων

Σε ειδική εκκαθάριση θα τίθενται οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) και οι Εταιρείες Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΑΑΔΠ) όπως ξεκαθαρίζει τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τις μικροπιστώσεις.

Στη βάση της τροπολογίας που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» το άρθρο 47 του νομοσχεδίου αναριθμείται σε άρθρο 48 και προστίθεται άρθρο 47, ως εξής: «Άρθρο 47 Καταργούμενες διατάξεις. Η παρ. 10 και η περ. γ' της παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (Α' 176) καταργούνται».

Τι σημαίνει αυτή κατάργηση;
Η παράγραφος 10 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 προβλέπει πως αν οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις και οι Εταιρείες Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις αποφασίσουν να τερματίσουν τις δραστηριότητές τους, τότε εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 28), περί ανωνύμων εταιρειών.
Ομοίως, η περ. γ' της παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 προβλέπει πως Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις και Εταιρεία Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις της οποίας η άδεια έχει ανακληθεί, παραμένει υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος μέχρις ότου ολοκληρωθεί η υλοποίηση του σχεδίου δράσης τερματισμού δραστηριοτήτων που έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Καταργώντας τις σχετικές προβλέψεις του νόμου το υπουργείο Οικονομικών αυτόματα ξεκαθαρίζει πως μετά τον τερματισμό των δραστηριοτήτων των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις και των Εταιρειών Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις θα ακολουθεί η ειδική εκκαθάριση που προβλέπεται από το άρθρο 145 του ν. 4261/2014 και δεν θα υπάρχει πλέον υποχρέωση κατάρτισης σχεδίου δράσης τερματισμού δραστηριοτήτων.
Σε αυτή την περίπτωση ο ειδικός εκκαθαριστής υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο έλεγχος και η εποπτεία αποσκοπούν ενδεικτικά στην αποτελεσματική διαχείριση και ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εκκαθάρισης στο πλαίσιο της στρατηγικής που έχει καταρτιστεί από τον ειδικό εκκαθαριστή και έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, στην τήρηση του νόμου και των αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος και στην παρακολούθηση των εργασιών της ειδικής εκκαθάρισης μέσω της υποβολής στοιχείων και αναφορών.

Τώρα το περιοδικό Εύφορη Γη έρχεται στο σπίτι, στο γραφείο σας ή στο κινητό σας!

Γίνετε συνδρομητής για την έντυπη έκδοση εδώ και για την online εδώ

Ακολουθήστε μας:

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας

Invalid Input

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

06/2022

Περισσότερο διαβασμένα