Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2017 12:09

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στο Μέτρο 6.1.10 «Οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων», το οποίο αφορά την οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων αλιευτικών σκαφών.

Οι δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, νόμιμοι ιδιοκτήτες για τουλάχιστον ένα έτος, αλιευτικού επαγγελματικού σκάφους, επαγγελματίες αλιείς σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή νόμιμοι κληρονόμοι αυτών.

Τα σκάφη για τα οποία θα χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση πρέπει:

  • Να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια και καταχωρημένα στο ΕΑΜ-ΚΑΜ.
  • Να φέρουν ως αλιευτικό εργαλείο δίχτυα ή και παραγάδια.
  • Να φέρουν μηχανή.
  • Κατά την ημερομηνία της αίτησης να έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον δέκα(10) έτη από το έτος έναρξης των πλόων.
  • Να είναι νηολογημένα ως ενεργά και να έχουν ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες τουλάχιστον 90 ημέρες κατ’ έτος, στη διάρκεια των 2 προηγουμένων της αίτησης ετών.
  • Να έχουν επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ.
  • Να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας.
  • Να μην έχουν χρονική δέσμευση από προηγούμενη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠΑΛ 2007-2013.
  • Να είναι ελεύθερα πάσης φύσεως βαρών.
  • Η διάλυσή τους να πραγματοποιηθεί εντός ελληνικής επικράτειας.

Επισημαίνεται ότι ο δικαιούχος απαγορεύεται να νηολογήσει/λεμβολογήσει νέο αλιευτικό σκάφος εντός πέντε(5) ετών από την παραλαβή της στήριξης.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στην ιστοσελίδα aposyrsi.aleia.gr έως τις 4 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 15.00.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Αλιείας της υπηρεσίας, στην οδό Ελ. Βενιζέλου 29, Κυπαρισσία, 1ος όροφος και στο τηλ. 2761022958.