Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2018 09:35

Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος στη γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Εκατοντάδες προιόντα έχουν στη συσκευασία τους το «Ελληνικό Σήμα», ενώ πριν λίγες μέρες συγκροτήθηκε, εκ νέου, η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος (ΕΕΣ) στη γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

 

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο «Διαύγεια» η επιτροπή αποτελείται ως εξής:

 

- Δημήτριος Αυλωνίτης γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, πρόεδρος της Επιτροπής Ελληνικού Σήματος με αναπληρωτή το Ανδρέα Μουρτσιάδη προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς.

- Ευαγγελία Κοτζαμπασάκη εκπρόσωπος της διεύθυνσης Σημάτων, προϊσταμένη του Τμήματος Ελληνικού Σήματος Προϊόντων και Υπηρεσιών, ως μέλος, με αναπληρώτρια τη Μαρία Νικητοπούλου, προϊσταμένη του τμήματος Κατάθεσης Σημάτων και Θεσμικών Ρυθμίσεων της Διεύθυνσης Σημάτων.

- Σωτηροπούλου Δέσποινα προϊσταμένη του τμήματος Εμπορίου Προϊόντων ως εκπρόσωπο της διεύθυνσης Θεσμικών Ρυθμίσεων Εμπορίου, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Αντωναράκο Δημήτριο, υπάλληλο της διεύθυνσης Θεσμικών Ρυθμίσεων Εμπορίου.

- Νικόλσκυ Χρήστο, προϊστάμενο της διεύθυνσης Ελέγχων και Παρατηρητηρίων ως μέλος, με αναπληρώτρια την Κοκκίνη Ανδριανή προϊσταμένη τμήματος Συντονισμού Ελέγχων Τροφίμων και Ποτών της ίδιας διεύθυνσης.

- Χαζάπη-Πίττα Αλεξανδρα μέλος Δ.Σ. Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Κοντοθανασοπούλου Ελένη προϊσταμένη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

- Σιαμίδης Μιχάλης μέλος Δ.Σ. Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών μέλος, με αναπληρώτρια την Καραντζίκου Βασιλική προϊσταμένη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων,

- Λεβέντης Κωνσταντίνος, Α ́αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Πολύζου Αμαλία, προϊσταμένη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

- Σταυρουλάκη Αργυρώ αναπληρώτρια διευθύντρια της ΕΚΠΟΙΖΩ, ως μέλος που εκπροσωπεί το ΕΣΚΑ, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Γαβριηλίδη μηχανολόγος μηχανικός-εκπαιδευτικός.

- Σπέντζου Μαρία, προϊσταμένη του τμήματος Επίβλεψης Ιδιωτικών Φορέων και Προδιαγραφών της Διεύθυνσης Πιστοποίησης και Προδιαγραφών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Χατζηχαραλάμπους Μιχαήλ υπάλληλο του τμήματος Επίβλεψης Ιδιωτικών Φορέων και Προδιαγραφών της Διεύθυνσης Πιστοποίησης και Προδιαγραφών.

- Φρυσαλάκης Γεώργιος, προϊστάμενος της διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας της γενικής γραμματείας Βιομηχανίας, ως μέλος, με αναπληρωτή το Δρόσο Γεώργιο, προϊστάμενο του τμήματος Αξιολόγησης και Υποστήριξης Πολιτικών Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικής Αριστείας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

- Σαριδάκη Ιωάννη, προϊστάμενο του τμήματος Χημείας και Χημικής Τεχνολογίας της Διεύθυνσης Τυποποίησης του ΕΛΟΤ, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Φραγκούλη Κρόκο, διευθυντή Τυποποίησης του ΕΛΟΤ.

- Στεφανίτση Διονυσία αναπληρώτρια προϊσταμένη του τμήματος Β ́ Τροφίμων, Νερών και Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων της γενικής διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Καραγιάννη Στυλιανό, υπάλληλο του Τμήματος Α ́ Αλκοόλης και Ποτών με Αλκοόλη της ως άνω διεύθυνσης.

- Χρυσούλα Παπαδημητρίου, προϊσταμένη της διεύθυνσης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως μέλος, με αναπληρώτρια τη Φουλίδη Άννα, προϊσταμένη του τμήματος Πολιτικής και Νομοθεσίας Τροφίμων του ιδίου Υυπουργείου.

- Καρπούζα Αγγελική, προϊσταμένη της διεύθυνσης Αξιολόγησης Εγκρίσεων του ΕΦΕΤ, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ντάνο Νικόλαο, προϊστάμενο του τμήματος Χορήγησης Εγκρίσεων της ως άνω Διεύθυνσης.

Υπενθυμίζεται ότι, στη γενική γραμματεία Εμπορίου του υπουργείου Οικονομίας, με στόχο την ενίσχυση των τοπικών αγορών και την αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα ελληνικά προϊόντα, θεσπίστηκε με τον νόμο 4072/2012 το «σήμα ελληνικού προϊόντος». Στόχος της δράσης αυτής είναι η προώθηση των τοπικών προϊόντων και της τοπικής επιχειρηματικότητας, μέρος της οποίας αποτελούν οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις παραγωγών και μεταποιητών των ελληνικών προϊόντων.

Το Ελληνικό Σήμα πιστοποιεί την προέλευση προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται στην Ελλάδα. Αποτελεί επίσημο Σήμα του Ελληνικού Κράτους και απονέμεται με βάση τους Κανονισμούς Απονομής, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών. Βασικό κριτήριο για την απονομή είναι η εγχώρια προστιθέμενη αξία. Για τα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, απαιτείται η παραγωγή, η εκτροφή και η συγκομιδή να πραγματοποιείται στην ελληνική επικράτεια. Για τα μεταποιημένα προϊόντα, απαιτείται η βασική πρώτη ύλη να προέρχεται από την Ελλάδα, ενώ για τα βιομηχανικά και βιοτεχνικά προϊόντα και τις υπηρεσίες ως βασικό κριτήριο ορίζεται το ποσοστό του κόστους παραγωγής που πραγματοποιείται στην Ελλάδα, ιδίως στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.

Το σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, ταυτοποιεί την ελληνική προστιθέμενη αξία προϊόντων και υπηρεσιών διαφόρων κατηγοριών. Βρίσκεται στη διάθεση των επιχειρήσεων που παράγουν στη χώρα μας αλλά και των καταναλωτών σε όλον τον κόσμο που επιλέγουν την ελληνική γη, τα ελληνικά χέρια και το ελληνικό μυαλό. Σκοπός του είναι η εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα που δηλώνονται ελληνικά και η αποφυγή φαινομένων παραπλάνησης τους, η προστασία των συμφερόντων των παραγωγών από απομιμήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα μέσα από τη δράση αυτή προωθούνται τα τοπικά προϊόντα και η τοπική επιχειρηματικότητα, μέρος της οποίας αποτελούν οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις παραγωγών και μεταποιητών των ελληνικών προϊόντων.

Αναλυτικά όλα τα προιόντα που έχουν λάβει το σήμα βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Οικονομίας: http://www.greekmark.gov.gr/Home/Products

ΑΠΕ ΜΠΕ

Τώρα το περιοδικό Εύφορη Γη έρχεται στο σπίτι, στο γραφείο σας ή στο κινητό σας!

Γίνετε συνδρομητής για την έντυπη έκδοση εδώ και για την online εδώ

Ακολουθήστε μας:

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας

Invalid Input

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

06/2022

Περισσότερο διαβασμένα