Πέμπτη, 13 Μαϊος 2021 19:20

Ενίσχυση των ΜΜΕ τουριστικών επιχειρήσεων στην περιοχή ΟΧΕ Μάνης

Από τις 26 Μαίου μέχρι 26 Αυγούστου θα μπορούν να υποβάλλουν οι πολύ μικροί, μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες στον τομέα του τουρισμού τις επενδυτικές τους προτάσεις με σκοπό την ενίσχυση τόσο της ίδρυσης όσο και του εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεών τους. 

Η δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες, νέες, υπό σύσταση επιχειρήσεις στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής της ΟΧΕ Μάνης - Δήμοι Δυτικής & Ανατολικής Μάνης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

“Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης” με ενίσχυση 70%

Δικαιούχοι της Δράσης:
Πολύ Mικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΚΑΔ εντός της Πρόσκλησης)
Υφιστάμενες, Νέες, Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής της ΟΧΕ Μάνης - Δήμοι Δυτικής & Ανατολικής Μάνης

Έναρξη Αιτήσεων από 26/05/2021 έως και 26/08/2021
Ύψος επένδυσης από 10.000€ έως 75.000€
Διάρκεια υλοποίησης έως 18 μήνες από την Απόφαση Ένταξης
Προϋπολογισμός Δράσης 1.000.000 €.

Υποβολή των επενδυτικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων - www.ependyseis.gr/mis


Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας

Invalid Input

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

04/2021

Περισσότερο διαβασμένα