Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019 13:30

Δακοκτονία: Μέχρι τις 3 Μαΐου προσφορές για παγοδοθεσία στη Λακωνία

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας.

Πρόκειται για (άγονα τμήματα κύριου Διαγωνισμού) με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας», ποσού 20.232,74 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 17.905,08  €,  ΦΠΑ: 2327,66 €). με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η Διακήρυξη με αρ. πρωτ. 75943/10294/17-4-2019 έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό 19PROC004809959 2019-04-17 και στο Διαύγεια με ΑΔΑ 66ΩΕ7Λ1-Δ91. 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 3η Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 Πληροφορίες παρέχονται στο Διοικητήριο της ΠΕ Λακωνίας  Τ.Κ. 23100 στο 2ο χλμ Εθνικής Οδού  Σπάρτης Γυθείου, από το Τμήμα Προμηθειών ΠΕ Λακωνίας στο τηλέφωνο 2731363184 και από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λακωνίας στο τηλέφωνο  2731363328.

Τώρα το περιοδικό Εύφορη Γη έρχεται στο σπίτι, στο γραφείο σας ή στο κινητό σας!

Γίνετε συνδρομητής για την έντυπη έκδοση εδώ και για την online εδώ

Ακολουθήστε μας:

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας

Invalid Input

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

06/2022

Περισσότερο διαβασμένα