Παρασκευή, 08 Μαρτίου 2019 14:17

Παράταση έκδοσης άδειας εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Η προθεσμία έκδοσης άδειας εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4056/2012 (Α΄52) η οποία προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4056/2012 , παρατείνεται έως τις 30-6-2019, σύμφωνα με ενημέρωση της  Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Επίσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 940/81279 (ΦΕΚ 2741 Β΄) , το Ν. 4587/2018 (ΦΕΚ 218 Α΄) οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες είναι εγκατεστημένες, είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών, είτε πλησίον αυτών σε αποστάσεις μικρότερες από εκείνες που ορίζονται στο Ν. 4056/2012, εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτημα στην οικεία ΔΑΟΚ. Σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την συνέχιση της λειτουργίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην οικεία ΔΑΟΚ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 30-6-2019.
Έντυπα αιτήσεων καθώς και πληροφορίες για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο γραφείο 214 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π. Ε. Μεσσηνίας τηλ. 2721361214 Πληροφορίες κ. Μανωλόπουλο Δ. και Πράττη Γ.
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας ενημερώνει τους κτηνοτρόφους της περιοχής μας:
Ότι η προθεσμία έκδοσης άδειας εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4056/2012 (Α΄52) η οποία προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4056/2012 , παρατείνεται έως τις 30-6-2019.
Επίσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 940/81279 (ΦΕΚ 2741 Β΄) , το Ν. 4587/2018 (ΦΕΚ 218 Α΄) οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες είναι εγκατεστημένες, είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών, είτε πλησίον αυτών σε αποστάσεις μικρότερες από εκείνες που ορίζονται στο Ν. 4056/2012, εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτημα στην οικεία ΔΑΟΚ. Σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την συνέχιση της λειτουργίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην οικεία ΔΑΟΚ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 30-6-2019.
Έντυπα αιτήσεων καθώς και πληροφορίες για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο γραφείο 214 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π. Ε. Μεσσηνίας τηλ. 2721361214 Πληροφορίες κ. Μανωλόπουλο Δ. και Πράττη Γ.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

01/2019

Περισσότερο διαβασμένα