Παρασκευή, 08 Μαρτίου 2019 11:34

Ξεκινούν οι διαγωνισμοί για τις δακοπαγίδες

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Μέχρι τις 18 Μαρτίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 θα παραλαμβάνονται οι προσφορές για τον συνοπτικό διαγωνισμό σχετικά με την παγοδοθεσία στη Λακωνία.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου - ΠΕ Λακωνίας διακήρυξε τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας», ποσού των 66.888,83 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 59.193,66 €,  ΦΠΑ: 7.695,17 €), με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η Διακήρυξη με αρ. πρωτ. 43611/5911/5-3-2019 έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό 19PROC0045610322019-03-05 και στο Διαύγεια με ΑΔΑ 6ΦΓ97Λ1-4ΑΜ. 

Πληροφορίες παρέχονται στο Διοικητήριο της ΠΕ Λακωνίας  Τ.Κ. 23100 στο 2ο χλμ Εθνικής Οδού  Σπάρτης Γυθείου, από το Τμήμα Προμηθειών ΠΕ Λακωνίας στο τηλέφωνο 2731363184 και από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λακωνίας στο τηλέφωνο  2731363328.

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

06/2019

Περισσότερο διαβασμένα