Πέμπτη, 18 Μαϊος 2023 15:38

«Διάρκεια ισχύος και ανανέωση του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τριφυλίας υπενθυμίζει στους κατόχους του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων τα κάτωθι:

  • Σύμφωνα με την αριθ. 9269/246316/08.09.2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 4032) «Εθνικό Σχέδιο Δράσης του άρθρου 18 του ν. 4036 με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων (L 309)», και συγκεκριμένα το άρθρο 9 «Διάρκεια ισχύος και ανανέωση του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων», παρ. 1 «η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι επτά (7) έτη και ξεκινάει από την ημερομηνία έκδοσής τους».
  • Επιπρόσθετα στην παρ. 1 του άρθρου 9 της ίδιας Κ.Υ.Α. αναφέρεται «από την έναρξη ισχύος της παρούσας, η διάρκεια ισχύος των υφιστάμενων πιστοποιητικών ορίζεται στα επτά (7) έτη από την ημερομηνία έκδοσής τους». Ως εκ τούτου, για τους επαγγελματίες χρήστες των οποίων το πιστοποιητικό εκδόθηκε μετά την 21.09.2015 (και με την διετή παράταση - επταετία), η λήξη του θα είναι από την 20.09.2022 και μετά. Επομένως οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων θα πρέπει να μεριμνήσουν έγκαιρα για την ανανέωση του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας, στη διεύθυνση Ελ.Βενιζέλου 29 και στα τηλέφωνο 2761361503.

 

Τώρα το περιοδικό Εύφορη Γη έρχεται στο σπίτι, στο γραφείο σας ή στο κινητό σας!

Γίνετε συνδρομητής για την έντυπη έκδοση εδώ και για την online εδώ

Ακολουθήστε μας:

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας

Invalid Input

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

06/2022

Περισσότερο διαβασμένα