Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2022 19:00

Εξέταση Ενστάσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στην "Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19"

Εξέταση Ενστάσεων στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη δράση (δ) του Μέτρου 3.1.9 - «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» με Κωδικό ΟΠΣ 4994 (Κωδ. Απ. Ένταξης 13839), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020

Κατόπιν συνεργασίας του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεώργιου Γεωργαντά και του αρμόδιου Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Σίμου Κεδίκογλου, ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών Δημήτριος Παπαγιαννίδης, υπέγραψε την τροποποίηση-επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 2746/14.12.2021 Απόφασης Ένταξης Πράξεων όπως τροποποιήθηκε-επικαιροποιήθηκε και ισχύει, και την αύξηση της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης από 21.572.865,18 € σε 21.674.562,43 €, βάσει των αποτελεσμάτων εξέτασης ενστάσεων της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων της 5 ης, 6ης, 7ης και 8 ης τμηματικής αξιολόγησης πράξεων.

 

Α. Κατανομή δημόσιας δαπάνης

Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ανά Μέτρο, διαμορφώνεται ως εξής:

ΜΕΤΡΑ          ΔΡΑΣΗ              ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ                 ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
3.1.9              (δ)                           21.674.562,43 €                                        21.674.562,43 €
Σύνολα            -                             21.674.562,43 €                                        21.674.562,43 €

Προστίθενται δέκα έξι (16) νέες Πράξεις στον πίνακα του Παραρτήματος 1 της υπ’ αριθ.2746/14-12-2021 Απόφασης Ένταξης πράξεων, με α/α 6.138-6.153 και ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα του Παραρτήματος 1.


Β. Στοιχεία εγγραφής πράξεων στο πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων 

Η δημόσια δαπάνη των πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αυξάνεται κατά 101.697.25 € και διαμορφώνεται σε 21.674.562,43 € και έχει τα παρακάτω στοιχεία :

ΚΩΔ. ΣΑ ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ
(ΚΩΔ. Εναρίθμου) Ενεργός Ενάριθμος (που συνεχίζει να πληρώνει την πράξη) Πρόταση εγγραφής Δημόσια Δαπάνη
Ε086/1 2021ΣΕ08610158 ΝΑΙ 21.674.562,43 €


Γ. Υποχρεώσεις δικαιούχων 

Οι ειδικοί όροι που απορρέουν από το καθεστώς ενίσχυσης καθώς και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους Κανονισμούς των ΕΔΕΤ δεσμεύουν κάθε δικαιούχο και περιγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα 2 της παρούσας απόφασης.

 

Δ. Αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης – πληρωμής δικαιούχων 

Το αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης – πληρωμής των δικαιούχων υποβάλλεται μέσω του ΠΣΚΕ, με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της παρούσας Απόφασης. Κατά τα λοιπά παραμένει σε ισχύ η υπ’ αριθ. 2746/14-12-2021 Απόφαση Ένταξης Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε-επικαιροποιήθηκε με την υπ’ αριθ.1288/01.07.2022 όμοιά της.

 

 

 

 

 

 

 

Τώρα το περιοδικό Εύφορη Γη έρχεται στο σπίτι, στο γραφείο σας ή στο κινητό σας!

Γίνετε συνδρομητής για την έντυπη έκδοση εδώ 

Ακολουθήστε μας:

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας

Invalid Input

ANTHOKOMIKH 2024

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

06/2022

Περισσότερο διαβασμένα