Δευτέρα, 08 Νοεμβρίου 2021 09:49

Για ενεργούς γεωργούς, αναδιανεμητική ενίσχυση, και οικολογικά σχήματα μίλησε στη Μυτιλήνη ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

Στη δημοσιότητα έδωσε τους ορισμούς του ενεργού γεωργού, τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν στην αναδιανεμητική ενίσχυση με ανακατανομή από μεγαλύτερες σε μικρότερες ή μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αλλά και τον κατάλογο των οικολογικών σχημάτων με τις προτεινόμενες από το ΥπΑΑΤ δράσεις, ο υπουργός Σπ. Λιβανός.

Κατά την 8η συνδιάσκεψη της ΚΑΠ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που έγινε στη Μυτιλήνη, ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής

Ενεργός γεωργός

Ο κ. Λιβανός είπε ότι τώρα που ολοκληρώνεται η διαβούλευση για το «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τη νέα ΚΑΠ» καταλήγουμε σε επιπλέον μεταρρυθμιστικές εξειδικεύσεις προς όφελος της παραγωγής.

Ειδικότερα, προχωράμε σε εξειδίκευση συγκεκριμένων ορισμών.

 • Ο ορισμός των ενεργών γεωργών θα διαρθρώνεται σε δύο σκέλη, βάσει του ποσού των άμεσων ενισχύσεων που έλαβαν οι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης για το προηγούμενο έτος.

o   Ενεργοί γεωργοί θα είναι, λοιπόν, οι κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που έλαβαν ενισχύσεις λιγότερες των 5.000 €.

o   Αλλά και εκείνοι που έλαβαν ενισχύσεις περισσότερες των 5.000 €, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις και προϋποθέσεις. Αυτές θα αφορούν στην εγγραφή τους στο Μητρώο Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και την προσκόμιση στοιχείων σχετικά με την παραγωγή, όπως τιμολογίων αγοράς εισροών & πώλησης προϊόντων.

 

 • Για τον ορισμό του νέου αγρότηπέραν του ηλικιακού ορίου των 40 ετών και της υποχρέωσης να είναι αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο κριτήριο της εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 • Θεωρούμε κομβικής σημασίας την ενίσχυση της εκπαίδευσης και κατάρτισης των νέων μας που ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα.
 • Γι΄αυτό ως επιπλέον κριτήριο για τον ορισμό του νέου αγρότη εισάγουμε το επίπεδο γνώσεων. Θα πρέπει να είναι κατ΄ελάχιστο επίπεδο 4 (δηλ. Επαγγελματική σχολή ή λύκειο) ή εάν είναι  επίπεδο 2 (δηλ. απολυτήριο Γυμνασίου) να συνοδεύεται επιπλέον με εκπαίδευση γεωτεχνικής κατεύθυνσης ή με αποδεδειγμένη άσκηση του επαγγέλματος του αγρεργάτη διάρκειας ισοδύμανης τριών συναπτών ετών.

Αναδιανεμητική ενίσχυση

Επιπρόσθετα, όπως είπε, το ΥπΑΑΤ, προχωρεί  σε μεταρρυθμίσεις αναφορικά με την αναδιανεμητική ενίσχυση με ανακατανομή από μεγαλύτερες σε μικρότερες ή μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

 • Για κάθε μία από τις τρεις αγρονομικές Περιφέρειες της χώρας ορίζουμε ανώτατο και κατώτατο στρεμματικό όριο για τους ωφελούμενους, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων του ΟΣΔΕ και της σχετικής ανάλυσής τους.
 • Συγκεκριμένα τα ανώτατα και κατώτατα όρια καθορίζονται αντίστοιχα:
  • Για τις αρόσιμες καλλιέργειες στα 2 και 9 εκτάρια.
  • Για τις μόνιμες καλλιέργειες στα 1 και 3 εκτάρια.
  • Για τους βοσκότοπους στα 3 και 13,8 εκτάρια.

 

Οικολογικά Σχήματα

Όπως τόνισε ο κ. Λιβανός, η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας στην ΚΑΠ επιτάσσει τη δέσμευση του 25% των πόρων του Πυλώνα Ι (δηλ. περίπου 460 εκ. €) για την εφαρμογή του καθεστώτος των οικολογικών σχημάτων.  

Με αυτό το δεδομένο καταλήγουμε στο πλαίσιο εξειδίκευσης του «Εθνικού Στρατηγικού Σχέδιου» σε μία λίστα προτεινόμενων δράσεων:  

1)                  Καλλιέργεια ποικιλιών χειμερινών σιτηρών και οσπρίων

2)                  Καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών

3)                  Καλλιέργεια ποικιλιών ανθεκτικών στις ξηροθερμικές συνθήκες.

4)                  Εφαρμογή περιοχών οικολογικής εστίασης

5)                  Αύξηση περιοχών οικολογικής εστίασης

6)                  Φυτοκάλυψη στις δενδρώδεις καλλιέργειες

7)                  Δημιουργία λωρίδων άγριας ζωής και εμπλουτισμού υπαρχουσών

8)                  Διατήρηση δασογεωργικών συστημάτων

9)                  Διατήρηση δασοκτηνοτροφικών οικοσυστημάτων

10)              Εφαρμογή εργαλείου διαχείρισης εισροών

11)              Διαφοροποίηση καλλιεργειών

12)              Εφαρμογή αμειψισποράς

13)              Διαχείριση βοσκοτόπων

14)              Διατήρηση αναβαθμίδων

15)              Διατήρηση βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

16)              Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης μετάδοσης των πυρκαγιών (καλλιέργεια φυτών με μεγάλη υδατοπεριεκτικότητα περιμετρικά των δασών)

17)              Ελεγχόμενη βόσκηση στις αντιπυρικές ζώνες

18)              Ενίσχυση προγραμμάτων εξυγίανσης εδαφών (περιοχές δίκαιης μετάβασης)

19)              Ενίσχυση καλλιέργειας σε παθογενή εδάφη

Τώρα το περιοδικό Εύφορη Γη έρχεται στο σπίτι, στο γραφείο σας ή στο κινητό σας!

Γίνετε συνδρομητής για την έντυπη έκδοση εδώ και για την online εδώ

Ακολουθήστε μας:

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας

Invalid Input

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

06/2022

Περισσότερο διαβασμένα