Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021 09:32

Η γεωργία και η κτηνοτροφία στην Ελλάδα, σε αριθμούς από την ΕΛΣΤΑΤ

Η γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή στην Ελλάδα αποτυπώνεται σε έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ αναφορικά με τις εκτάσεις των διαφόρων ειδών καλλιέργειας, την παραγωγή γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και χρησιμοποιούμενων γεωργικών μηχανημάτων. Τα στοιχεία, που δίνουν την εικόνα του 2019, θεωρούνται αναγκαία για τη χάραξη της αγροτικής πολιτικής της χώρας, καθώς και για την κάλυψη άλλων εθνικών και διεθνών αναγκών και υποχρεώσεων. Οι ελιές, τα σιτηρά και φυτά για βιομηχανική και κτηνοτροφική χρήση παραμένουν ψηλά στη λίστα των καλλιεργειών των Ελλήνων παραγωγών.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
Η συνολική καλλιεργούμενη γεωργική γη (αροτραίες καλλιέργειες, κηπευτική γη, μόνιμες καλλιέργειες και αγραναπαύσεις) κατά το έτος 2019 ανέρχεται σε 32.165,4 χιλιάδες στρέμματα.
Οι βασικές ομάδες καλλιεργειών ανά έτος, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 και στο Γράφημα 1, κατανέμονται ως εξής:
− το 2019 το 52,8% της καλλιεργούμενης έκτασης (16.988,5 χιλ. στρεμ.) χρησιμοποιήθηκε για αροτραίες καλλιέργειες (καθαρή έκταση), το 1,9% (595,7 χιλ. στρεμ.) για κηπευτικές (καθαρή έκταση), το 33,8% (10.882,3 χιλ. στρεμ.) για μόνιμες
καλλιέργειες και το 11,5% (3.698,8 χιλ. στρεμ.) ήταν αγραναπαύσεις,
− το 2018 το 53,4% της καλλιεργούμενης έκτασης (17.195,6 χιλ. στρεμ.) χρησιμοποιήθηκε για αροτραίες καλλιέργειες (καθαρή έκταση), το 1,9% (618,9 χιλ. στρεμ.) για κηπευτικές (καθαρή έκταση), το 33,7% (10.851,0 χιλ. στρεμ.) για μόνιμες
καλλιέργειες και το 11,0% (3.551,3 χιλ. στρεμ.) ήταν αγραναπαύσεις,


Οι μεταβολές της χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης των σημαντικότερων (σε όρους κάλυψης επί του συνόλου της χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης) ειδών καλλιεργειών που παρατηρούνται σε σύνολο Χώρας, όπως παρουσιάζονται στον
Πίνακα 2 και στα Γραφήματα 3 και 4, είναι:
− στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με σιτάρι σκληρό, μείωση κατά 11,6% το 2019 σε σχέση με το 2018. Ειδικότερα, το 2018 και το 2019 καλλιεργήθηκαν 3.123,1 και 2.761,6 χιλ. στρέμματα αντίστοιχα,
− στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με αραβόσιτο, μείωση κατά 1,0% το 2019 σε σχέση με το 2018. Ειδικότερα, το 2018 και το 2019 καλλιεργήθηκαν 1.108,7 και 1.097,3 χιλ. στρέμματα αντίστοιχα,
− στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με βαμβάκι, αύξηση κατά 4,0% το 2019 σε σχέση με το 2018. Ειδικότερα, το 2018 και το 2019 καλλιεργήθηκαν 2.805,3 και 2.917,1 χιλ. στρέμματα αντίστοιχα,
− στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με αμπέλια (σύνολο), μείωση κατά 2,5% το 2019 σε σχέση με το 2018. Ειδικότερα, το 2018 και το 2019 καλλιεργήθηκαν 892,5 και 870,1 χιλ. στρέμματα αντίστοιχα,
− στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με πορτοκαλιές, αύξηση κατά 0,5% το 2019 σε σχέση με το 2018. Ειδικότερα, το 2018 και το 2019 καλλιεργήθηκαν 293,1 και 294,5 χιλ. στρέμματα αντίστοιχα,
− στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με ροδάκινα - νεκταρίνια, μείωση κατά 0,5% το 2019 σε σχέση με το 2018. Ειδικότερα, το 2018 και το 2019 καλλιεργήθηκαν 395,8 και 394,0 χιλ. στρέμματα αντίστοιχα,
− στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με ελαιώνες (σύνολο), αύξηση κατά 0,8% το 2019 σε σχέση με το 2018. Ειδικότερα, το 2018 και το 2019 καλλιεργήθηκαν 7.921,0 και 7.930,9 χιλ. στρέμματα αντίστοιχα.


ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Οι μεταβολές του αριθμού των σημαντικότερων ειδών ζώων, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 4 και στο Γράφημα 6, είναι:
− στον συνολικό αριθμό των βοοειδών, αύξηση κατά 0,5% το 2019 σε σχέση με το 2018. Συγκεκριμένα, το 2018 και το 2019 τα βοοειδή ανήλθαν σε 734.770 και 738.276 αντίστοιχα,
− στον συνολικό αριθμό των χοίρων, μείωση κατά 1,9% το 2019 σε σχέση με το 2018. Συγκεκριμένα, το 2018 και το 2019 οι χοίροι ανήλθαν σε 719.727 και 705.736 αντίστοιχα,
− στον συνολικό αριθμό των προβάτων, αύξηση κατά 0,1% το 2019 σε σχέση με το 2018. Συγκεκριμένα, το 2018 και το 2019 τα πρόβατα ανήλθαν σε 8.908.739 και 8.917.973 αντίστοιχα,
− στον συνολικό αριθμό των αιγών, αύξηση κατά 0,1% το 2019 σε σχέση με το 2018. Συγκεκριμένα, το 2018 και το 2019 οι αίγες ανήλθαν σε 3.941.960 και 3.944.691 αντίστοιχα,
− στον συνολικό αριθμό των ορνίθων, αύξηση κατά 5,1% το 2019 σε σχέση με το 2018. Συγκεκριμένα, το 2018 και το 2019 οι όρνιθες ανήλθαν σε 37.299.748 και 39.188.039 αντίστοιχα.

Παραγωγή γάλακτος και κτηνοτροφικών προϊόντων
Οι μεταβολές του όγκου παραγωγής γάλακτος και των σημαντικότερων κτηνοτροφικών προϊόντων, είναι:
− στη συνολική παραγωγή γάλακτος, αύξηση κατά 2,2% το 2019 σε σχέση με το 2018. Συγκεκριμένα, το 2018 και το 2019 παρήχθησαν 1.919,9 και 1.961,9 χιλ. τόνοι γάλακτος αντίστοιχα,
− στην παραγωγή μαλακού τυριού, μείωση κατά 0,2% το 2019 σε σχέση με το 2018. Συγκεκριμένα, το 2018 και το 2019 παρήχθησαν 101,7 και 101,5 χιλ. τόνοι μαλακού τυριού αντίστοιχα,
− στην παραγωγή αυγών, αύξηση κατά 8,9% το 2019 σε σχέση με το 2018. Συγκεκριμένα, το 2018 και το 2019 παρήχθησαν 1.376,0 και 1.497,8 εκατ. αυγά αντίστοιχα.


ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Οι σημαντικότερες μεταβολές των χρησιμοποιούμενων γεωργικών μηχανημάτων, ως προς τον αριθμό τους, είναι:
− στους γεωργικούς ελκυστήρες, μείωση κατά 1,4% το 2019 σε σχέση με το 2018. Συγκεκριμένα, το 2018 και το 2019 χρησιμοποιήθηκαν 376.593 και 371.504 ελκυστήρες αντίστοιχα,
− στα ψεκαστικά μηχανήματα, μείωση κατά 4,2% το 2019 σε σχέση με το 2018. Συγκεκριμένα, το 2018 και το 2019 χρησιμοποιήθηκαν 252.963 και 242.439 ψεκαστικά μηχανήματα αντίστοιχα,
− στα αρδευτικά συγκροτήματα, δεν παρουσίασαν σημαντική μεταβολή, το 2019 σε σχέση με το 2018. Συγκεκριμένα, το 2018 και το 2019 χρησιμοποιήθηκαν 375.403 και 375.491 αρδευτικά συγκροτήματα αντίστοιχ

Δείτε ολόκληρη την ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Έτος 2019

Τώρα η Εύφορη Γη έρχεται στο σπίτι, στο γραφείο σας ή στο κινητό σας!

Γίνετε συνδρομητής για την έντυπη έκδοση εδώ και για την online εδώ

Ακολουθήστε μας:

Τώρα το περιοδικό Εύφορη Γη έρχεται στο σπίτι, στο γραφείο σας ή στο κινητό σας!

Γίνετε συνδρομητής για την έντυπη έκδοση εδώ και για την online εδώ

Ακολουθήστε μας:

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας

Invalid Input

ANTHOKOMIKH 2024

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

06/2022

Περισσότερο διαβασμένα