Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018 15:00

Προεδρεύουσα στις Βρυξέλλες για τα προϊόντα συστημάτων ποιότητας η περιφέρεια Κρήτης

H περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε ως προεδρεύουσα της Ένωσης Ευρωπαϊκών Περιφερειών AREPO για τα προϊόντα ποιότητας και προέλευσης (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ, Προϊόν Ορεινό Γεωργίας και Βιολογικά) σε σειρά εκδηλώσεων στις Βρυξέλλες.

Οι διήμερες εκδηλώσεις αφορούσαν την έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 1η Γενική Συνέλευση του έτους 2018, καθώς και το συνέδριο με τίτλο «Ευρωπαϊκή εκδήλωση για τα προϊόντα ποιότητας και προέλευσης» παρουσία υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκπροσώπων ευρωπαϊκών περιφερειών.

Από ελληνικής πλευράς εκτός της Κρήτης συμμετείχαν εκπρόσωποι από 4 ακόμη ελληνικές περιφέρειες, μέλη της ένωσης AREPO: η περιφέρεια Ηπείρου, η Κεντρική Μακεδονία, η Δυτική Μακεδονία και η περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η Γενική Συνέλευση ανέδειξε την 1η Εκτελεστική Επιτροπή με πρόεδρο την αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Θεανώ Βρέντζου-Σκορδαλάκη, Α΄ αντιπρόεδρο τoν κ. Nicola Bertinelli και Β΄ αντιπρόεδρο τον κ. Gulielmo Garagnani, πρόεδρο και αντιπρόεδρο αντίστοιχα της Κοινοπραξίας του τυριού Parmigiano Regianno από την περιφέρεια της Emilia Romagna και ταμία τον κ. Dominique Graciet, πρόεδρο του Αγροτικού Επιμελητηρίου της περιφέρειας Nouvelle-Aquitaine.

Στην έναρξη των συναντήσεων η κ. Βρέντζου-Σκορδαλάκη καλωσόρισε τους εκπροσώπους των περιφερειών μελών της ένωσης AREPO ενώ αναφέρθηκε στη σημαντική συμβολή τους, στη διαμόρφωση προτάσεων αναφορικά με το κείμενο που επεξεργάστηκαν για την αναθεώρηση της ΚΓΠ μετά το 2020 δίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιτακτική ανάγκη βελτίωσης και υιοθέτησης ευρωπαϊκών πολιτικών για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των μικρών παραγωγών. Επίσης, όπως ανέφερε, θα ήταν ενδιαφέρον να εκτιμηθεί η δυνατότητα υλοποίησης διαπεριφερειακών σχεδίων, στοχευμένων στη διάχυση και ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών πάνω στα συστήματα ποιότητας. Αναφορικά με τις εμπορικές συμφωνίες τόνισε, ότι, πρέπει να επικαιροποιηθεί το έγγραφο θέσεων της ένωσης AREPO, πάνω στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες που η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωράει, προκειμένου να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στους προτεινόμενους καταλόγους, να συμπεριληφθεί το σύνολο των καταχωρημένων Γεωγραφικών Ενδείξεων προστατεύοντάς τις από τις απομιμήσεις και τις παραποιήσεις.

Στις 21 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε το συνέδριο της ένωσης AREPO με τίτλο «Ευρωπαϊκή εκδήλωση για τα προϊόντα ποιότητας και προέλευσης». Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του σχεδίου AGROSMARTcoop, "Χώρος για την ολοκλήρωση, την ανταγωνιστικότητα και την ευφυή οικονομική ανάπτυξη των γεωργικών συνεταιρισμών στις αγροτικές περιοχές του SUDOE" από τον José Severino Montes Pérez, πρόεδρο της AGACA, ενώ ο Jesús González Vázquez, πρόεδρος του Origen Ισπανίας αναφέρθηκε στους βασικούς παράγοντες μιας έξυπνης στρατηγικής μάρκετινγκ για τις γεωγραφικές ενδείξεις. Η Claire Cerdan από την CIRAD και μέλος της επιστημονικής επιτροπής της ένωσης AREPO, αναφέρθηκε στα αποτελέσματα έρευνας που αφορούσαν τη συμβολή των Γεωγραφικών Ενδείξεων στην δυναμικές ανάπτυξης της υπαίθρου.

Ο γενικός γραμματέας της Ένωσης AREPO κ. Gomez, παρουσίασε εκτενώς τις θέσεις της ένωσης, αναφορικά με την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των Γεωγραφικών Ενδείξεων στη νέα ΚΓΠ μετά το 2020 μέσα από το διαμορφούμενο κοινό έγγραφο των περιφερειών μελών της ένωσης.

O Herbert Dorfman, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εισηγητής της ανακοίνωσης της επιτροπής με τίτλο «Το μέλλον της διατροφής και του αγροτικού τομέα» πάνω στο οποίο ξεκίνησε η νέα συζήτηση για την νέα ΚΓΠ μετά το 2020, αναφέρθηκε στις προκλήσεις του αγροτικού τομέα τη νέα περίοδο και κυρίως στην αναγκαιότητα προσανατολισμού και στήριξης της παραγωγής προϊόντων ποιότητας. Τομείς όπως: φρούτα και λαχανικά, το κρασί και το γάλα ορεινής παραγωγής, στηρίζοντας παράλληλα και τους κατοίκους των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, θα αποτελέσουν προτεραιότητες της νέας ΚΓΠ. Επεσήμανε ότι κάθε χρόνο η ΕΕ διαθέτει 55 δις. € στον αγροτικό τομέα ενώ είναι αναγκαιότητα η μεγαλύτερη οικονομική συμμετοχή των κρατών μελών στη νέα ΚΓΠ. Στάθηκε ιδιαίτερα στην αναγκαιότητα εισόδου μιας νέας γενιάς παραγωγών που θα μπορούν να αφομοιώσουν τα αποτελέσματα της έρευνας και της καινοτομίας και ειδικότερα στον τομέα παραγωγής των ΓΕ. Οι εμπορικές συμφωνίες δεν αφορούν μόνο τα ευρωπαϊκά προϊόντα τα οποία αποκτούν προστιθέμενη αξία από την πιστοποίηση ποιότητας αλλά αφορούν και την προστασία των προϊόντων από τρίτες χώρες. Στον τομέα των συμφωνιών τα κράτη μέλη πρέπει να δείξουν μεγαλύτερη ευαισθησία και ετοιμότητα, στον τομέα αυτό.

Στο κλείσιμο του συνεδρίου ο κ. Paolo De Castro, ευρωβουλευτής, πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας (COMAGRI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που παρουσιάζονται τη νέα προγραμματική περίοδο όπου το Brexit αλλά και οι νέες πολιτικές που έχει θέσει σε προτεραιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν μια δεξαμενή απορρόφησης σημαντικών κονδυλίων του νέου προϋπολογισμού, γεγονός το οποίο πρέπει να προβληματίσει, αφού υπάρχουν προτάσεις για αύξηση της εισφοράς των κρατών μελών προς τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Μέχρι σήμερα η ΚΓΠ και το ταμείο συνοχής απορροφούν το 60% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Επιπρόσθετα ανέφερε ότι το τμήμα του κανονισμού omnibus που αφορά τον αγροτικό τομέα τροποποιεί τους τέσσερεις κανονισμούς σχετικά με τις άμεσες ενισχύσεις, την αγροτική ανάπτυξη, την κοινή οργάνωση αγοράς, καθώς και τον οριζόντιο κανονισμό. Ο κ. De Castro έκανε εκτενή αναφορά για την αναγκαιότητα της συνύπαρξης της παράδοσης, της έρευνας και της καινοτομίας στον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα στα προϊόντα ποιότητας και προέλευσης, συστατικά θα οποία θα αποτελέσουν προτεραιότητες για τη νέα προγραμματική περίοδο. Τέλος επεσήμανε το σημαντικό ρόλο της ένωσης AREPO στη διαμόρφωση προτάσεων μέσα από εκδηλώσεις ενημέρωσης και διάχυσης υψηλού επιπέδου και θεωρεί δεδομένο τη συνεργασία της ένωσης AREPO με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Τώρα το περιοδικό Εύφορη Γη έρχεται στο σπίτι, στο γραφείο σας ή στο κινητό σας!

Γίνετε συνδρομητής για την έντυπη έκδοση εδώ και για την online εδώ

Ακολουθήστε μας:

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας

Invalid Input

ANTHOKOMIKH 2024

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

06/2022

Περισσότερο διαβασμένα