Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020 19:15

Μαντάς σε Βορίδη: «Να προχωρήσει η αναδιάρθρωση του σύκου»

Να εκπονηθεί σχέδιο το ταχύτερο δυνατόν για την αναδιάρθρωση των συκεώνων, ζήτησε από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη, ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, με Ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου που κατέθεσε στη Βουλή.

Κατά τον κ. Μαντά, η καλλιέργεια του σύκου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία, τον πολιτισμό και τις διατροφικές συνήθειες ολόκληρης της Μεσσηνίας. Διαδοχικές γενιές Μεσσήνιων έχουν μεγαλώσει με τη στήριξη των οικογενειών τους, καλλιεργώντας αυτό το εξαιρετικό προϊόν και αποτελεί χρέος όλων μας να διασώσουμε την παραγωγή, αλλά και να φροντίσουμε ώστε αυτή να παραμείνει σε υψηλό επίπεδο για τα επόμενα χρόνια. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην Ερώτηση, «δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η συγκέντρωση, επεξεργασία, συσκευασία και εμπορία του ξηρού σύκου αποτελεί αντικείμενο συστηματικής δουλειάς για πολλούς αγρότες», «ενώ πάνω από το 90% της παραγωγής εξάγεται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις ΗΠΑ και τον Καναδά, στην Αυστραλία, καθώς και σε διάφορες ασιατικές χώρες».

Ωστόσο με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, είναι φανερό ότι αυτή τη στιγμή τα καλλιεργούμενα δένδρα δεν παράγουν σε ικανοποιητικό βαθμό, γεγονός που οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στη γήρανσή τους. Για τον λόγο αυτό, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη να υπάρξει «ένα εθνικό, επιδοτούμενο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του σύκου που θα στηρίξει συνολικά και ουσιαστικά τη διαδικασία και θα παρέχει ισχυρά κίνητρα στους παραγωγούς, ώστε να προχωρήσουν στη φύτευση νέων συκεώνων». Σύμφωνα με τον κ. Μαντά, «ένα κατάλληλο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της συκιάς αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη, κυρίως σε καλλιεργητικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο. Παράλληλα, βοηθά στη διατήρηση μιας σημαντικής τοπικής ποικιλίας με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα, μειώνει τα φαινόμενα μονοκαλλιέργειας της ελιάς και στηρίζει την αποκέντρωση, με τη διατήρηση των προσφερόμενων θέσεων εργασίας».

«Με άλλα λόγια, πρόκειται για μια απολύτως αναγκαία στήριξη ενός σημαντικού εθνικού προϊόντος υψηλής προστιθέμενης αξίας, η οποία αφενός θα έχει πολλαπλές και ποικίλες θετικές επιδράσεις στις τοπικές οικονομίες και αφετέρου θα αποσβεσθεί σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Αθήνα, 14/09/2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μαυρουδή Βορίδη

Θέμα: «Αναδιάρθρωση συκεώνων και διάσωση συκοκαλλιέργειας»

Αξιότιμε κύριε υπουργέ,

Η συκοκαλλιέργεια αποτελεί μία από τις βασικότερες, οικονομικά υγιέστερες και πιο παραγωγικές αγροτικές δραστηριότητες στη χώρα μας. Η προγραμματισμένη και συστηματική ανάπτυξη της καλλιέργειας της συκιάς εδώ και αρκετά χρόνια, έχει οδηγήσει αφενός στη μεγάλη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, επεξεργασίας και εμπορίας του σύκου και αφετέρου στην ανάδειξή του ως ένα υψηλής διατροφικής αξίας προϊόν που διακινείται με μεγάλη επιτυχία, τόσο στην εσωτερική αγορά, όσο και σε αγορές του εξωτερικού. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι η συγκέντρωση, επεξεργασία, συσκευασία και εμπορία του ξηρού σύκου αποτελεί αντικείμενο συστηματικής δουλειάς για πολλούς αγρότες, ειδικά των νομών Μεσσηνίας, Λακωνίας και Αρκαδίας, ενώ πάνω από το 90% της παραγωγής εξάγεται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις ΗΠΑ και τον Καναδά, στην Αυστραλία, καθώς και σε διάφορες ασιατικές χώρες.

Με βάση τα σημερινά διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, καθώς και βάσει των δεδομένων που έχουμε για τις καλλιεργούμενες εκτάσεις συκιάς και για τον αριθμό των καλλιεργούμενων συκόδενδρων, καθώς και για την πυκνότητα της φύτευσης, τη γονιμότητα του εδάφους και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή, η μέση απόδοση στις καλλιεργούμενες εκτάσεις της νοτίου Πελοποννήσου κυμαίνεται περίπου στα 14 κιλά / δένδρο. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όσον αφορά στην απόδοση των φυτικών καλλιεργειών στην Ελλάδα, η μέση απόδοση της συκιάς σε ξερά σύκα ανέρχεται υπό φυσιολογικές συνθήκες στα 25-50 κιλά / δένδρο. Γίνεται έτσι φανερό ότι τα καλλιεργούμενα δένδρα δεν παράγουν σε ικανοποιητικό βαθμό και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ουσιαστικά πρόκειται για γερασμένα δένδρα.

Παρά τις επιμέρους αποσπασματικές κινήσεις αντικατάστασης κάποιων δένδρων από τους ίδιους τους παραγωγούς, είναι φανερό ότι η συνολική απόδοση της παραγωγής δεν μπορεί να διατηρηθεί στα παλαιότερα επίπεδα και θα είναι διαρκώς φθίνουσα. Για τον λόγο αυτό απαιτείται ένα εθνικό, επιδοτούμενο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του σύκου που θα στηρίξει συνολικά και ουσιαστικά τη διαδικασία και θα παρέχει ισχυρά κίνητρα στους παραγωγούς, ώστε να προχωρήσουν στη φύτευση των νέων συκεώνων. Επιπλέον ένα κατάλληλο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της συκιάς αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη, κυρίως σε καλλιεργητικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο. Παράλληλα, βοηθά στη διατήρηση μιας σημαντικής, τοπικής ποικιλίας με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα, μειώνει τα φαινόμενα μονοκαλλιέργειας της ελιάς, διευρύνοντας παράλληλα το πεδίο ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα και στηρίζει την αποκέντρωση, με τη διατήρηση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων εργασίας.

Με άλλα λόγια, πρόκειται για μια απολύτως αναγκαία στήριξη ενός σημαντικού εθνικού προϊόντος υψηλής προστιθέμενης αξίας, η οποία αφενός θα έχει πολλαπλές και ποικίλες θετικές επιδράσεις στις τοπικές οικονομίες και αφετέρου θα αποσβεσθεί σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

- Με ποιους τρόπους σχεδιάζει η κυβέρνηση να ενισχύσει τις προσπάθειες των παραγωγών αποξηραμένου σύκου για ανανέωση των συκεώνων τους;

- Δεδομένης της τεκμηριωμένα σημαντικής μείωσης της απόδοσης των συκεώνων, εντάσσεται στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της συκιάς;

- Ποιες άλλες ενέργειες προγραμματίζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη στήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη της συκοκαλλιέργειας;

Τώρα το περιοδικό Εύφορη Γη έρχεται στο σπίτι, στο γραφείο σας ή στο κινητό σας!

Γίνετε συνδρομητής για την έντυπη έκδοση εδώ και για την online εδώ

Ακολουθήστε μας:

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας

Invalid Input

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

06/2022

Περισσότερο διαβασμένα