Κυριακή, 06 Μαϊος 2018 14:26

Σεμινάρια εκπαίδευσης διαμεσολαβητών

Στις 17 Μαΐου ξεκινά ο πρώτος κύκλος σεμιναρίωνεκπαίδευσης διαμεσολαβητών. Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής είναι η Δευτέρα 7 Μαΐου 2018.

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Τρίπολης – ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ. «ΛΥΣΗ» προχωρά στον 1ο Κύκλο Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών συνολικής διάρκειας 80ωρών εκπαίδευσης, σύμφωνα με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο του Νόμου για την Διαμεσολάβηση (Ν.4512/2018)".
Στην εκπαίδευση μπορούν να λάβουν μέρος τόσο δικηγόροι, όσο και μη δικηγόροι. Ο αριθμός των υποψηφίων διαμεσολαβητών που συμμετέχουν σε κάθε κύκλο βασικής εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι ένα (21). (αρ 198 του ν. 4512/2018).
Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr και στην ιστοσελίδα του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ «ΛΥΣΗ» www.lisitripolis.gr.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

10/2019

Περισσότερο διαβασμένα