Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2019 19:37

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια δομικών υλικών απο μάνδρα στον Δήμο Καλαμάτας

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα, προϋπολογισμού 70.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. .

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά είδος).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο 204 Αθηνών 99 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, στις 29-10-2019.

Η ώρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι 11.00 π.μ.. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας

Invalid Input

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

08/2020

Περισσότερο διαβασμένα