Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2020 17:11

Καλαμάτα: Ιδρύεται Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Ιδρύεται Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Καλαμάτα, το οποίο αφορά στην παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα, μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κ.λπ.), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον, που τα φροντίζει, εργάζεται, ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα, που έχει αναλάβει.

Την υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου με Κωδικό: ΒΑΑ6 Κωδ. Ολοκλ.Στρατ.Χωρ.Αναπτ. Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3968 και Αριθ. Πρωτ. 1443/02-06-2020, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» του Άξονα Προτεραιότητας 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» με τίτλο «ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ – ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ)», αποφάσισε χθες, Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει το ΚΗΦΗ θα εξατομικεύονται για κάθε ωφελούμενο και είναι:

Ημερήσια φιλοξενία
Παροχή πρόχειρου γεύματος καθημερινά
Ιατρικός έλεγχος της υγείας των ωφελούμενων
Παρακολούθηση φαρμακευτικής αγωγής
Συνταγογράφηση και προμήθεια φαρμάκων
Μέτρηση ζωτικών σημείων
Διασφάλιση ατομικής υγιεινής
Δραστηριότητες κοινωνικής ένταξης
Δραστηριότητες απασχόλησης

Το ΚΗΦΗ θα παρακολουθεί τους άμεσα ωφελούμενους καθώς και την πορεία της υγείας τους μέσα από συγκεκριμένο πλαίσιο ενεργειών, όπως περιγράφεται στο σχέδιο απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα. Σε όλη την διαδικασία θα υπάρχει απόλυτη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των άμεσα ωφελουμένων (προβλήματα υγείας οικογενειακά κ.λπ.).

Το αντικείμενο της πράξης, συνολικού προϋπολογισμού 898.432 € περιλαμβάνει τρία Υποέργα και συγκεκριμένα:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.). ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 697.320,00€ (Άμεσες δαπάνες προσωπικού 536.400,00€ + 30% λοιπές δαπάνες , 160.920,00€)

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 168.500,00 € (μελέτη)

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 32.612,00€ (μελέτη)

Η ίδρυση του Κέντρου προβλέπεται να χωροθετηθεί στο ισόγειο υφιστάμενου διωρόφου κτιρίου με υπόγειο, ιδιοκτησίας Δήμου Καλαμάτας, επί της οδού Θουκυδίδου 2 και Καμβύση.


Τώρα το περιοδικό Εύφορη Γη έρχεται στο σπίτι, στο γραφείο σας ή στο κινητό σας!

Γίνετε συνδρομητής για την έντυπη έκδοση εδώ και για την online εδώ

Ακολουθήστε μας:

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας

Invalid Input

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

06/2022

Περισσότερο διαβασμένα