Σάββατο, 23 Μαϊος 2020 09:18

Α΄ Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης ο Σπύρος Πρωτοψάλτης

Σημαντική διάκριση για την Ελλάδα με την εκλογή του Διοικητή του ΟΑΕΔ Σπύρου Πρωτοψάλτη στη θέση του Α’ Αντιπροέδρου (First Vice Chair) του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης (European Network of Public Employment Services – PES Network).

Η εκλογή του θέτει τη χώρα μας στην πρωτοπορία για τα επόμενα χρόνια, καθώς για πρώτη φορά Έλληνας εκλέγεται σε αυτή τη θέση. Η θητεία του ξεκίνησε στις 19 Μαΐου 2020 και θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης ιδρύθηκε με απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου το 2014 και αποτελείται από τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας και της Ισλανδίας, αλλά και τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στόχος του Δικτύου είναι να προωθήσει τη συνεργασία, τη διάχυση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την αμοιβαία μάθηση μεταξύ των μελών της και τέλος να επεξεργάζεται προτάσεις και κατευθύνσεις για την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση και τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης.
Με αφορμή την ανάληψη των νέων καθηκόντων του, ο Διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε: «Η στενότερη συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους μας είναι αναγκαία ώστε μαζί να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις στην αγορά εργασίας και να βρούμε τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους στήριξης της απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας.
Ευελπιστώ να αξιοποιήσω την μεγάλη τιμή που μου έκαναν οι ευρωπαίοι συνάδελφοί μου, επικεφαλής των ευρωπαϊκών Δημοσίων Υπηρεσιών
Απασχόλησης, για την αναβάθμιση της θέσης της Ελλάδας στο Δίκτυο και την ανάπτυξη ισχυρών συμπράξεων και δράσεων προς όφελος του εργατικού δυναμικού της χώρας και της Ευρώπης».

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας

Invalid Input

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

01/2020

Περισσότερο διαβασμένα