Τετάρτη, 08 Ιανουαρίου 2020 21:41

Μικρή αύξηση στις επιχειρήσεις ΙΚΕ στη Μεσσηνία το 2019

Με μικρή αύξηση στο άνοιγμα νέων επιχειρήσεων, κυρίως στις ΙΚΕ έκλεισε το 2019 σε σύγκριση με το 2018 για τη Μεσσηνία, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) για το Νομό Μεσσηνίας για το έτος 2019 έγιναν 573 συστάσεις νέων επιχειρήσεων και μόλις 147 διαγραφές, συμπεριλαμβανομένων μετατροπών νομικών μορφών, συγχωνεύσεων, μεταφορών έδρας και οριστικών λύσεων.

Μέσα από την άντληση των στοιχείων αυτών, σε σύγκριση με το έτος 2018 ,είναι προφανής η συνέχιση του αυξητικού ρυθμού εγγραφών νέων επιχειρήσεων σε σχέση με τις διαγραφές και για το έτος 2019.

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι υπάρχει αύξηση σε σχέση με το 2018 στην ίδρυση Ετερορρύθμων Εταιριών (Ε.Ε.), Ομορρύθμων Εταιριών (Ο.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών (Ι.Κ.Ε.), καθώς επίσης και μια μικρή πτώση των Ατομικών Επιχειρήσεων το έτος 2019.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

               

ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 2018

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 2019

ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2018

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2019

ΙΣΟΖΥΓΙΟ                2018     -    2019

ΑΕ

3

5

ΑΕ

1

2

2

3

ΑΤΟΜΙΚΗ

340

327

ΑΤΟΜΙΚΗ

108

86

232

241

ΕΕ

35

70

ΕΕ

13

17

22

53

ΕΠΕ

3

5

ΕΠΕ

0

0

3

5

ΜΟΝ. ΕΠΕ

0

0

ΜΟΝ. ΕΠΕ

0

2

0

-2

ΙΚΕ

70

103

ΙΚΕ

1

5

69

98

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

1

0

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

2

2

-1

-2

ΟΕ

48

62

ΟΕ

13

32

35

30

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

0

0

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

0

1

0

-1

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

0

1

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

0

0

0

1

ΣΥΝΟΛΟ

500

573

 

138

147

362

426

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

01/2020

Περισσότερο διαβασμένα