Τετάρτη, 18 Μαϊος 2022 17:11

Όλη η διαδικασία υποβολής αίτησης για την Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων περιόδου 2022-2023

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Τριφυλίας ενημερώνει τους αμπελουργούς της περιοχής ευθύνης της, ότι σύμφωνα με την αριθμ. 1059/128533/13-05-2022 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2022-2023 μπορούν να υποβάλλουν στο ΥΠΑΑΤ, έως τη 15η Ιουνίου 2022, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥπΑΑΤ,  Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση και Αναλυτικό Πίνακα στοιχείων αμπελοτεμαχίων.

Για την πρόσβαση στην ψηφιακή υπηρεσία του ΥπΑΑΤ  ακολουθείται η παρακάτω διαδρομή:  www.minagric.gr – Ψηφιακές Υπηρεσίες - Αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων

ή http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/programma-ampelones130522

Το πρόγραμμα καλύπτει μία ή περισσότερες  από τις ακόλουθες δράσεις:

α) την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων, συμπεριλαμβανομένου και του επανεμβολιασμού,

β) την μετεγκατάσταση των αμπελώνων,

γ) τις βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων που συνδέονται με το στόχο του Προγράμματος.

Οι δράσεις αναλύονται σε συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα πρέπει να επιφέρουν σημαντικές τροποποιήσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα στον αμπελώνα.

Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν τα εξής μέτρα :

 α) Εκρίζωση – αναφύτευση, που επιμερίζεται σε:

  1. εκρίζωση
  2. προετοιμασία εδάφους

iii. αναφύτευση (Βάσει άδειας αναφύτευσης σύμφωνα με το άρθρο 66 του κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1308/2013).

β) Φύτευση αμπελώνων που περιλαμβάνει:

  1. προετοιμασία εδάφους
  2. φύτευση

γ) Επανεμβολιασμός (για την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων)

δ) Βελτίωση ορισμένων τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων που αναλύονται σε:

  1. Υποστύλωση
  2. κατασκευή αναβαθμίδων

Το Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής δεν καλύπτει την κανονική ανανέωση των αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής. Ως κανονική ανανέωση των αμπελώνων που προσεγγίζουν το τέλος της φυσικής τους ζωής, νοείται η αναφύτευση του ίδιου αγροτεμαχίου με την ίδια ποικιλία σύμφωνα με το ίδιο σύστημα αμπελοκαλλιέργειας.

Δικαιούχοι της στήριξης του Προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων για τα παραπάνω μέτρα, μπορούν να είναι Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, που καλλιεργούν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η έδρα της εκμετάλλευσής τους δύναται να βρίσκεται σε οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε. ή/και διαθέτουν άδεια αναφύτευσης σύμφωνα με το άρθρο 66 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για όσο χρονικό διάστημα ισχύει. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2117, η ισχύς των αδειών αναφύτευσης, που έχουν προέλθει από προηγούμενη εκρίζωση οι οποίες χορηγήθηκαν μετά την έκδοση αυτού, καθορίζεται σε έξι (6) έτη, όταν πρόκειται να φυτευτούν στο ίδιο αγροτεμάχιο ή στα ίδια αγροτεμάχια όπου πραγματοποιήθηκε η εκρίζωση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιδοτούμενες δράσεις και τις προϋποθέσεις ένταξης, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες :

  • Στη ΔΑΟΚ Τριφυλίας στην Κυπαρισσία, 1ος όροφος, Γραφεία 2 και 3,

               Τηλ: 27613-61502 και 506.

  • Στο Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Γαργαλιάνων Τηλ: 27630-22510.
  • Στο Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Φιλιατρών Τηλ.27610 22338.

Τώρα το περιοδικό Εύφορη Γη έρχεται στο σπίτι, στο γραφείο σας ή στο κινητό σας!

Γίνετε συνδρομητής για την έντυπη έκδοση εδώ και για την online εδώ

Ακολουθήστε μας:

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας

Invalid Input

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

06/2022

Περισσότερο διαβασμένα