Δευτέρα, 08 Ιανουαρίου 2018 15:51

Ενημερωτική ημερίδα στις Βρυξέλλες για τα προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Ενημερωτική ημερίδα για τα προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

 Στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος ενημέρωσης και προώθησης των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες και της δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (CHAFEA) διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα που θα γίνει στις Βρυξέλλες στις 31 Ιανουαρίου 2018 από 09:00 έως 17:00.

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο: https://ec.europa.eu/chafea/agri/newsroom-and-events/events/save-date-info-day-calls-proposals-2018

Για τις προτάσεις που θα υποβληθούν το 2018 θα διατεθεί στα κράτη-μέλη από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό το ποσό των 179 εκ. ευρώ. Ο προϋπολογισμός για το έτος 2018 παρουσιάζει αύξηση σε σύγκριση με το ποσό των 128,5 εκ. ευρώ του 2017. Για τα «απλά» προγράμματα (υλοποιούνται με τη συμμετοχή ενός ή περισσοτέρων οργανισμών της ίδιας χώρας της Ε.Ε.) θα διατεθεί το ποσό των 100 εκ. ευρώ και για τα «πολυπρογράμματα» (συμμετέχουν τουλάχιστον δύο οργανισμοί από δύο τουλάχιστον χώρες της Ε.Ε., ή ένα ή περισσότερα όργανα της Ε.Ε.) 79 εκ. ευρώ.

Η Ε.Ε. συγχρηματοδοτεί προγράμματα διάρκειας έως τριών ετών με σκοπό την προώθηση ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων στις αγορές της Ε.Ε. και τρίτων χωρών.

Η συμμετοχή της Ε.Ε. στις επιλέξιμες δαπάνες είναι 70-80% (Ε.Ε.-τρίτες χώρες) και για την περίπτωση χωρών που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή σύμφωνα με τα άρθρα 136 και 143 της Συνθήκης η συμμετοχή ανέρχεται σε 75-85%. Για τη χώρα μας η συμμετοχή της Ε.Ε. στις επιλέξιμες δαπάνες είναι 75-85%. Το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται από τις προτείνουσες οργανώσεις. Οι προτάσεις υποβάλλονται απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση και την έγκρισή τους.

Αρμόδια αρχή στην Ελλάδα: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων-Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων.

Πληροφορίες: Τμήμα Εμπορικών Ροών και Προώθησης Προϊόντων.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 212 4039 - 5472- 4521.